Aktualnie znajdujesz się na:

Eksperci z Europy Środkowo-Wschodniej debatowali w Karpaczu o możliwości współpracy na rzecz innowacji w zdrowiu

Podczas odbywającego się w dn. 6-8 września XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu, zorganizowany został międzynarodowy panel ekspercki pn. „Health Innovation Hub Network CEE – union for strong health care system in Central and Eastern Europe”. Pomysłodawcą i organizatorem panelu była Agencja Badań Medycznych, która przewodzi inicjatywie stworzenia środkowoeuropejskiej sieci współpracy (hubu). Po zakończeniu panelu doszło do uroczystego podpisania pierwszego Memorandum of Understanding dotyczącego wzmocnienia wszechstronnej współpracy regionalnej.

W panelu udział wzięli wysocy przedstawiciele sektora ochrony zdrowia oraz przedstawiciele globalnych firm farmaceutycznych z z Łotwy, Słowacji, Czech i Węgier: Radosław Sierpiński, Prezes, Agencja Badań Medycznych, Monique Clua Braun, Prezes Zarządu, Novartis, Miklós Szócska, Komisarz Ministerialny, Uniwersytet Semmelweisa w Budapeszcie, Aris Kasparans, Dyrektor, Narodowa Służba Zdrowia Łotwy, Kuuno Vaher, Dyrektor Zarządzający na Europę Centralną, AstraZeneca oraz Mr. Lukáš Palaj, Director, Department of Artificial Intelligence, Ministry of Health of the Slovak Republic.

Kształtowanie polityki i benchmarków jest kluczowe, jeśli chcemy wpływać na system ochrony zdrowia w Polsce. Stworzenie międzynarodowego hubu może pomóc w rozwiązywaniu wspólnych problemów. Współpraca pomiędzy partnerami mogłaby być źródłem wiedzy na temat paradygmatów wdrażania różnych technologii czy know how, które można byłoby spersonalizować na gruncie Polskim.  – powiedział Prezes Agencji Badań Medycznych, dr hab. n. med. Radosław Sierpiński.

Paneliści podkreślali, że dzięki współpraca regionalna umożliwiłaby korzystanie z doświadczeń innych krajów, dzielenie się informacjami i skalowanie ich w odniesieniu do swojego kraju.

Jak podkreślił Lukáš Palaj, Director, Department of Artificial Intelligence, Ministry of Health of the Slovak Republic - każdy kraj ma swoją specyfikę i priorytety, dlatego jednym z pierwszych kroków w ramach współpracy regionalnej, oprócz podpisania memorandum jest stworzenie listy priorytetów dla każdego kraju i porównanie elementów, które mogą być wspólne dla naszych krajów. Pomoże nam to odpowiednio adresować potrzeby i z jednej strony korzystać z wiedzy i doświadczenia naszych sąsiadów w procesach, które w innym kraju są na bardziej zaawansowanym etapie, z drugiej wspólnie reagować na podobne potrzeby.  

Miklós Szócska, Komisarz Ministerialny, Uniwersytet Semmelweisa w Budapeszcie, zaznaczył - jeśli patrzymy na kierunek rozwoju systemu ochrony zdrowotnej i jeśli uczestnicy prywatni i państwowi włącza się w ten proces, wówczas zauważymy że będzie to bardzo dobry punkt wyjścia do współpracy ponad regionalnej. Nie możemy mówić o innowacjach bez wspólnych działań biznesu i sektora publicznego.  

Powinniśmy czerpać przykład z innych krajów, ale także skupić się na własnych komponentach. Wszystkie procedury dotyczące współpracy powinny być jak najbardziej proste i praktyczne. Zestawienie wzajemnych priorytetów jest bardzo istotne i przede wszystkim na tym powinniśmy skupić się by uruchomić cały mechanizm wprowadzania zmian w systemie ochrony zdrowia. – dodał Kuuno Vaher, Dyrektor Zarządzający na Europę Centralną, AstraZeneca

Panel stanowił kontynuację debaty, zapoczątkowanej w Warszawie w dn. 27 lipca dotyczącej współpraca publiczno-prywatnej na rzecz innowacji w opiece zdrowotnej Europy Środkowo-Wschodniej, w której udział wzięło osiem krajów regionu. Celem rozmów jest wypracowanie koncepcji powołania regionalnej platformy współpracy ułatwiającej tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla poprawy i zwiększania efektywności systemów opieki zdrowotnej naszego regionu przy udziale partnerstw publiczno-prywatnych.

Po zakończeniu panelu doszło do uroczystego podpisania polsko-łotewskiego Memorandum of Understanding dot. wzmocnienia wszechstronnej współpracy regionalnej między Stronami, w szczególności poprzez zainicjowanie wysiłków na rzecz ustanowienia sieci Health Innovation Hub Network. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Agencją Badań Medycznych reprezentowaną przez Prezesa Agencji, dra hab. n. med. Radosława Sierpińskiego oraz National Health Service Republiki Łotewskiej, reprezentowanej przez Dyrektora Āris’a Kasparāns’a.

Łotwa jest pierwszym krajem, z którym Agencja Badań Medycznych podpisała tego typu porozumienie. Obecnie trwają prace nad kolejnymi MoU, które Agencja będzie sukcesywnie podpisywała z innymi krajami regionu Europy Środkowo-Wschodniej w najbliższych miesiącach.

 

 • f
  f
 • e
  e
 • d
  d
 • b
  b
 • a
  a

 

 

Opcje strony

do góry