Aktualnie znajdujesz się na:

I posiedzenie Rady WHIH

Wczoraj, 29 lipca w siedzibie Agencji Badań Medycznych odbyło się uroczyste pierwsze posiedzenie Rady Warsaw Health Innovation Hub. Radę poprowadził Przewodniczący dr hab. n. med. Radosław Sierpiński.

W skład Rady WHIH wchodzą przedstawiciele Partnerów WHIH:

  • Krzysztof Adamcewicz, Dyrektor Działu Strategii Rozwoju Rozwiązań Systemowych i Komunikacji Roche Polska Sp. z o.o.
  • Mikołaj Gurdała, Dyrektor ds. Innowacji, Manager Regionalny  EIT Health InnoStars
  • Piotr Najbuk, Dyrektor Public & Government Affairs Astra Zeneca Pharma Poland Sp. z.o.o.
  • Paweł Handschuh, Dyrektor ds. Public Affairs  Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
  • Tomasz Jaworski, Dyrektor Transformacji Cyfrowej Sektora Publicznego Microsoft Sp. z o.o

Na pierwsze posiedzenie Rady zostali zaproszeni również przedstawiciele sektora publicznego, którzy współpracowali przy tworzeniu i powołaniu Warsaw Health Innovation Hub. Gościnnie udział wzięli:

  • Pan Grzegorz Cessak, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
  • Pan Jarosław Kieszek, Dyrektor Centrum e-Zdrowie,
  • Pan Grzegorz Błażewicz, Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta,
  • Pan Tomasz Pawlęga, Kierownik Sekcji Innowacji w Narodowym Funduszu Zdrowia

Podczas Rady WHIH zostały omówione i przyjęte do konsultacji pierwsze priorytetowe obszary działalności WHIH i aktywność partnerów w tym zakresie . Określono również szczegóły współpracy między Partnerami WHIH a Agencją Badań Medycznych, a także przyjęto plan komunikacji. Rada WHIH omówiła także udział przedstawicieli Warsaw Health Innovation Hub w najbliższych planowanych wydarzenia. 

AstraZeneca, Roche, Polfarma, Microsoft oraz EIT Health zaprezentowali założenia swojego pierwszego programu wspierającego powstawanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, prawnych, organizacyjnych i procesowych usprawniających polski system ochrony zdrowia. Platforma Partnerów WHIH będzie bazowała zarówno na projektach zgłaszanych w drodze otwartych konkursów, jak i projektach zamawianych zgłaszanych przez poszczególnych Partnerów. Założeniem każdego z projektów będzie zaangażowanie instytucji akademickich, badawczych i klinicznych.

 

 

Opcje strony

do góry