Warsaw Health Innovation Hub

https://whih.abm.gov.pl/whi/hackathon/dla-kogo/1527,Dla-kogo.html
2022-10-03, 20:03

Dla kogo?

W Hackathonie mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane obszarem IT oraz biotechnologii (np. studenci, start-up’y). Aby zachować równość szans wśród wszystkich uczestników – z udziału w Hackathonie wyłączone są średnie i duże firmy.

Opcje strony