Warsaw Health Innovation Hub

https://whih.abm.gov.pl/whi/hackathon/organizatorzy/1531,Organizatorzy.html
2022-10-03, 19:44

Organizatorzy

Edukacyjny Hackathon jest realizowany w ramach konsorcjum Warsaw Health Innovation Hub (WHIH) przez Roche Polska oraz Janssen Polska we współpracy z Federacją Przedsiębiorców Polskich.

Patronat honorowy:

Patronat medialny:

Patonat nad Hackathonem objęli: 

Opcje strony