Warsaw Health Innovation Hub

https://whih.abm.gov.pl/whi/jak-dolaczyc/982,Kto-moze-dolaczyc-do-Partnerow-WHIH.html
2022-12-05, 09:59

Kto może dołączyć do Partnerów WHIH

Idea Warsaw Health Innovation Hub jest otwarta, co daje możliwość dołączenia do grona Partnerów Warsaw Health Innovation Hub.

Do WHIH zapraszamy:

  • przedsiębiorców działających w polskim sektorze medycznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym;
  • fundacje, stowarzyszenia lub inne organizacje, których celem jest promowanie badań naukowych, innowacyjności i przedsiębiorczości oraz edukacji w obszarze ochrony zdrowia;

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w pracach WHIH powinni spełniać następujące warunki:

  • prowadzą działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z przepisami prawa polskiego w formie spółki kapitałowej,
  • zatrudniają co najmniej 100 osób,
  • w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa prowadzą w Polsce działalność badawczo-rozwojową w obszarze medycyny, farmacji lub biotechnologii,
  • posiadają doświadczenie we współpracy z podmiotami publicznymi i naukowymi w obszarze transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych

Członkostwo w Radzie WHIH uzyskuje się na podstawie zawarcia z Agencją Badań Medycznych umowy o współpracy w obszarze tworzenia innowacyjnych rozwiązań medycznych, technologicznych oraz prawnych o znaczeniu systemowym, na rzecz poprawy zdrowia pacjentów oraz zwiększenia wydajności polskiego systemu ochrony zdrowia.

W celu uzyskania statusu Partnera WHIH zainteresowany podmiot składa wniosek.

Decyzję o przyjęciu albo odrzuceniu wniosku podejmuje Prezes ABM.

Opcje strony