Warsaw Health Innovation Hub

https://whih.abm.gov.pl/whi/konkursy-partnerow/biletdodanych/ogolne-zasady-konkursu/2218,Ogolne-zasady-konkursu.html
2023-12-11, 16:04

Ogólne zasady konkursu

Firma IQVIA, jako Lider Konkursu i globalny lider w zakresie przetwarzania i analizy danych medycznych, diagnostycznych i z rynku farmaceutycznego, uruchamia dostęp do posiadanych przez siebie zbiorów danych, umożliwiając podmiotom składającym Wnioski w Konkursie wykonanie niezbędnych analiz i opracowanie publikacji oraz zapewniając wsparcie przy ich publikacji i promocji. Jednocześnie IQVIA nie wskazuje maksymalnej liczby wspartych projektów, jednak w ramach Konkursu przynajmniej jeden projekt w każdym z 3  wskazanych tematów zostanie objęty wsparciem.

Opcje strony