Konkurs #Nephrohero – Wyścig z niewidzialnym wrogiem – jak wcześniej wykrywać przewlekłą chorobę nerek?

Termin składania wniosków: 31 maja 2022

Organizator: EIT Health InnoStars

Sponsor konkursu: AstraZeneca

Opis problemu: Przewlekła choroba nerek (PChN) jest drugą co do częstości, po nadciśnieniu tętniczym, przewlekłą chorobą w Polsce. Choruje na nią około 4,2 mln dorosłych Polek i Polaków. Jest to choroba wprawdzie łatwo wykrywalna i stosunkowo prosta do leczenia w początkowej fazie, jednak nierozpoznana i nieleczona postępuje niezauważenie i doprowadza do przedwczesnej śmierci lub do całkowitej niewydolności nerek. Mimo to ponad 90% osób z PChN nie jest świadomych swojej choroby i jest ona rozpoznawana zbyt późno. Obecnie brakuje odpowiedniego poziomu świadomości o chorobie, o potrzebie wczesnej diagnostyki, o konieczności wdrożenia ścieżek postępowania, a następnie monitorowania pacjentów z PChN.

Opis konkursu: Konkurs #Nephrohero – Wyścig z niewidzialnym wrogiem – jak wcześniej wykrywać przewlekłą chorobę nerek? jest pierwszym konkursem w ramach Warsaw Health Innovation Hub i jednocześnie odpowiedzią na niezaspokojoną, pilną potrzebę medyczną. Dzięki współpracy partnerów biznesowych ze stroną publiczną wybrane innowacyjne rozwiązanie otrzyma szansę na szybkie wdrożenie w polskim systemie ochrony zdrowia.

Celem konkursu jest:

  • identyfikacja, walidacja i wdrożenie nowych rozwiązań mających na celu ułatwienie i przyspieszenie diagnostyki umożliwiającej skuteczne leczenie w przewlekłej chorobie nerek (np. narzędzia i nowe metody diagnostyczne);
  • identyfikacja, walidacja i wdrożenie rozwiązań, które mają szansę usprawnić ścieżkę pacjenta cierpiącego na przewlekłą chorobę nerek i poprawić jakość świadczeń opieki zdrowotnej w tym obszarze (np. wykorzystanie real world data w diagnostyce, optymalizacja kosztów leczenia w oparciu o value-based healthcare);
  • identyfikacja i wdrożenie projektów edukacyjnych, podnoszących świadomość na temat czynników ryzyka, możliwości diagnozy i leczenia przewlekłej choroby nerek.

Rozwiązania zaproponowane w ramach projektów mogą być adresowane zarówno do osób wykonujących zawód medyczny (np. lekarze, pielęgniarki), podmiotów leczniczych, jak również do pacjentów. Do konkursu mogą przystąpić podmioty uprawnione do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (szczegółowe warunki opisane są w Regulaminie).

Budżet konkursowy: Astra Zeneca, jako główny sponsor Konkursu deklaruje alokację budżetu na poziomie minimum 400 000 PLN/ projekt.  Sponsor nie ustanawia maksymalnej liczby wybranych projektów, zastrzegając że minimalna ilość projektów wybranych w ramach konkursu to jeden. Sponsor zastrzega sobie prawo do zwiększenia alokacji na projekt.

Webinar: 17 maja o godzinie 14.00 -15.00 odbędzie się webinar online dla potencjalnych Wnioskodawców, podczas którego zostaną zaprezentowane podstawowe założenia konkursu oraz wymagania wobec wnioskodawców. Organizatorzy przewidują również sesję Q&A. Link do webinaru zostanie udostępniony wkrótce.

Kontakt: nephrohero@eithealth.eu

Aplikuj przez formularz konkursowy: https://eithealth.wufoo.com/forms/nephrohero/

 

Konkurs jest realizowany w ramach Priorytetów 2 i 3 Warsaw Health Innovation Hub – Partnerzy Strategiczni Walka z COVID-19 i jego następstwami - wsparcie systemu ochrony zdrowia i pacjentów w czasie pandemii COVID-19, jak również działanie na rzecz przywrócenia równowagi systemu ochrony zdrowia po ustaniu pandemii Wzmocnienie e-zdrowia - Wykorzystanie rozwiązań (e-usług) z zakresu zdrowia cyfrowego w celu optymalizacji leczenia pacjentów.

SPOTKANIE INFORMACYJNE 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym poświęconym konkursowi. 

TEMATY SPOTKANIA

  • Dlaczego przewlekła choroba nerek (PChN) nazywana jest „niewidzialnym wrogiem”?
  • Dla kogo przeznaczony jest konkurs #Nephrohero? 
  • Jakie są cele konkursu i wymagania dotyczące wnioskodawców?
  • Jakie projekty mają szansę na uzyskanie grantu i pilotażowe wdrożenie w polskim systemie ochrony zdrowia?
  • Czym jest Warsaw Health Innovation Hub i jaka jest rola partnerów konkursu?

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Opcje strony

do góry