Warsaw Health Innovation Hub

https://whih.abm.gov.pl/whi/konkursy-partnerow/nephrohero/rola-partnerow/1390,Rola-partnerow.html
2022-07-06, 22:24

Rola partnerów

AstraZeneca w ramach konkursu obejmie rolę sponsora. Weźmie również udział w procesie oceny formalnej/merytorycznej i wyborze projektu/projektów. Możliwe jest również zaangażowanie ze strony innych partnerów WHIH-PS, zarówno w roli sponsora dedykującego realizację konkursu, jak i partnera merytorycznego.

Fundacja EIT Health InnoStars Poland pełni rolę operatora konkursu, tj. prowadzi nabór, udziela informacji podmiotom aplikującym, przeprowadza proces oceny formalnej i merytorycznej oraz odpowiada za podopisywanie umów o dofinansowanie (wraz z monitoringiem realizacji rzeczowo-finansowej projektów.

Opcje strony