Aktualnie znajdujesz się na:

Warsaw Health Innovation Hub (WHIH)

Warsaw Health Innovation Hub (WHIH) to wspólny projekt Agencji Badań Medycznych i wiodących podmiotów z sektora medycyny, farmacji i biotechnologii, koordynowany przez Wydział Innowacji i Rozwoju Biotechnologii ABM.

Celem WHIH jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań medycznych, technologicznych i prawnych, na rzecz poprawy zdrowia pacjentów oraz zwiększenia wydajności polskiego systemu ochrony zdrowia, w następujących obszarach strategicznych:

  • innowacji farmaceutycznych, w tym technologii medycznych,
  • innowacji w zakresie wyrobów medycznych ,
  • rozwiązań informatycznych w zdrowiu.

WHIH jest unikalną na skalę Europy Centralnej platformą współpracy podmiotów gospodarczych, publicznych i naukowych, w celu wzmocnienia roli Polski, jako miejsca tworzenia innowacji medycznych i biotechnologicznych oraz zwiększenia odporności i stabilności systemu ochrony zdrowia po pandemii. Jest to pierwszy krok do utworzenia Polskiej Doliny Medycznej w oparciu o silną bazę akademicką, którą dysponuje Polska.

WHIH jako miejsce wymiany doświadczeń, przepływu pomysłów oraz nawiązywania i kształtowania właściwych relacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi, publicznymi i naukowymi współpracującymi ze sobą w ramach sektora biomedycznego, służyć będzie rekomendowaniu i ocenie powstających innowacyjnych rozwiązań, uwzględniających bezpieczeństwo zdrowotne świadczeniobiorców oraz podniesienie jakości i efektywności polskiego systemu opieki zdrowotnej.

Unikalna koncepcja WHIH stwarzać będzie warunki pozwalające na szybkie przekształcanie pomysłów w produkty, procesy i usługi, uwzględniające interesy rozwojowe polskiego sektora biomedycznego i konieczność niezależności Polski w zakresie innowacyjnych leków i produktów medycznych. 

Elementem wspierającym koncepcję WHIH będą własne programy tworzone i finansowane przez Partnerów Strategicznych WHIH nakierowane na powstawanie innowacji medycznych i technologicznych służących rozwojowi polskiego sektora biomedycznego i pragmatycznego wykorzystania innowacji na potrzeby podnoszenia standardów świadczonych usług zdrowotnych. 

Opcje strony

do góry