Harmonogram

 

Harmonogram 
Od 23 stycznia do 10 lutego 2023 nabór do Programu prowadzony przez Uczelnie biorące udział w Programie.
Od 13 do 17 lutego 2023 I etap oceny obejmujący ocenę formalną wniosków przeprowadzany przez  Uczelnie biorące udział w Programie
Od 20 lutego do 3 marca 2023 II etap oceny obejmujący ocenę merytoryczną przeprowadzany przez Organizatora - Agencję Badań Medycznych, którego celem jest wyłonienie 10-ciu najlepszych projektów
Od 6 do 17 marca 2023 III etap oceny w formie sesji matmakingowych z udziałem Organizatora i Partnerów WHIH, w wyniku których zwycięskim Zespołom zostaną przydzieleni odpowiedni mentorzy
marzec – czerwiec 2023 indywidualne spotkania mentoringowe dla zwycięskich Zespołów w wymiarze 20 h, oraz spotkanie otwierające z warsztatami i spotkanie podsumowujące na koniec Programu

Opcje strony

do góry