Warsaw Health Innovation Hub

https://whih.abm.gov.pl/whi/platforma-mentoringowa-whih/nabor/1933,Nabor.html
2023-10-05, 00:18

Nabór

Wnioski aplikacyjne wraz z załącznikami składane są przez akademickie zespoły badawcze w wersji papierowej oraz ich skany w wersji elektronicznej w terminie od 23.01.2023 r. do 10.02.2023 r. do odpowiednich Uczelni biorących udział w programie: 

Opcje strony