Opis programu

Program mentoringowy ma charakter doradczo-rozwojowy. Jego zadaniem jest wsparcie prowadzonych projektów naukowych poprzez umożliwienie akademickim zespołom badawczym skorzystania z mentoringu, prowadzonego przez uznanych ekspertów wskazanych przez Partnerów WHIH,  zarówno w obszarze biznesowym jak i w obszarach ekspertyz technologicznych, klinicznych i regulacyjnych. Celem programu mentoringu, obejmującego blok 20 godzin w okresie 3 miesięcy, jest wsparcie w wypracowaniu ścieżki rozwoju zaproponowanej koncepcji technologicznej.

Program dotyczy projektów naukowych w kategorii farmaceutycznej, wyrobów medycznych oraz rozwiązań cyfrowych w ochronie zdrowia znajdujących się na wczesnych poziomach dojrzałości technologicznej TRL 2 (etap formułowania koncepcji technologicznej) lub TRL 3 (etap potwierdzania słuszności koncepcji technologicznej) oraz posiadających potencjał wdrożeniowy, odpowiadających na konkretne, niezaspokojone potrzeby medyczne w kraju. Projekty mogą być adresowane do osób wykonujących zawody medyczne, podmiotów leczniczych oraz pacjentów.

Nabór i ocena formalna wniosków uczelnianych zespołów badawczych będą prowadzone przez poszczególne Uczelnie. Następnie wnioski będą przekazywane do organizatora - Agencji Badań Medycznych, do oceny merytorycznej. Wyłonionych zostanie 10 najwyżej ocenionych projektów o potencjale komercjalizacji. Następnie podczas sesji matchmakingowych, wspólnie z Partnerami WHIH dla każdego projektu zostanie dobrany zespół mentorów w zależności od zidentyfikowanych obszarów wymagających mentoringu.

Opcje strony

do góry