Wyniki I edycji Programu Platformy Mentoringowej WHIH

Lista 10 zwycięskich projektów prowadzonych przez akademickie zespoły badawcze oraz ich mentorów:

 • 2 projekty z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Test diagnostyczny dla niskozróżnicowanego nowotworu jajnika oparty o markery miRNA oraz Nowy preparat biologiczny do leczenia chorób zapalnych dolnych dróg oddechowych)
 • 1 projekt z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (Sygnatura radiogenomiczna do predykcji odpowiedzi biologicznej na radioterapię)
 • 1 projekt z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Zastosowanie substancji czynnych ekstraktu Cochlospermum angolense w leczeniu raka wątrobowokomórkowego)
 • 2 projekty z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Ring gazometryczny oraz Zastosowanie ekstraktu z Wiesiołka dziwnego w żywności funkcjonalnej)
 • 1 projekt ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (System do hodowli i namnażania komórek pobranych od pacjenta - autologicznych fibroblastów - na nośniku membranowym, przeznaczony do zabiegów regeneracji tkankowej w obszarze jamy ustnej i twarzoczaszki)
 • 1 projekt z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (Opracowanie wyrobu medycznego na bazie ekstraktu z fermentowanego pyłku kwiatowego do wspomagania leczenia atopowego zapalenia skóry)
 • 1 projekt z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Biofunkcjonalne, gatunkowo specyficzne wzmacniacze do żywienia noworodków o specjalnych potrzebach żywieniowych)
 • 1 projekt z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Stworzenie systemu wielonarządowej komunikacji typu organ-on-a-chip z zastosowaniem technik mikroprzepływowych do modelowania i badania interakcji pomiędzy mikrobiotą jelitową, barierą krew-mózg oraz mózgiem w procesach neurodegeneracji)

Mentorami I edycji Programu Platformy Mentoringowej zostali:

 • Adamed Pharma S.A.
 • Astra Zeneca Pharma Poland Sp. z o.o.
 • EIT Health
 • IQVIA Commercial Sp. z o.o.
 • Merck Sp. z o.o.
 • Philips Polska Sp. z o.o.
 • Pure Biologics S.A.
 • Siemens Healthcare Sp. z o.o.
 • Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

 

Opcje strony

do góry