Ogólne zasady konkursu

Firma IQVIA, jako Lider Konkursu i globalny lider w zakresie przetwarzania i analizy danych medycznych, diagnostycznych i z rynku farmaceutycznego, uruchamia dostęp do posiadanych przez siebie zbiorów danych, umożliwiając podmiotom składającym Wnioski w Konkursie wykonanie niezbędnych analiz i opracowanie publikacji oraz zapewniając wsparcie przy ich publikacji i promocji. Jednocześnie IQVIA nie wskazuje maksymalnej liczby wspartych projektów, jednak w ramach Konkursu przynajmniej jeden projekt w każdym z 3  wskazanych tematów zostanie objęty wsparciem.

Opcje strony

do góry