Cel

Wypracowanie rozwiązań stanowiących odpowiedź na najbardziej palące potrzeby w ochronie zdrowia.

Rozwiązania mogą być kierowane zarówno w stronę pacjentów (poprawa świadomości, profilaktyki, diagnozy), lekarzy (np. informacje o badaniach klinicznych, nowe publikacje naukowe), ale także relacji pacjent-lekarz, pacjent-system lub lekarz-lekarz, lekarz-system.

Wypracowane rozwiązania będą mogły więc m.in.: wpłynąć na poprawę przepływu informacji,
a w konsekwencji na poprawę efektów klinicznych procesu terapeutycznego, jak również pomogą rozwiązać konkretny problem oraz zaspokoić konkretną potrzebę.

Opcje strony

do góry