Nagrody

Sponsorami nagród są firmy: Janssen Polska, Roche Polska oraz Takeda Pharma.

Nagrodzone zostaną trzy najlepsze rozwiązania. Główną nagrodą jest nagroda finansowa oraz możliwość prezentacji wypracowanego rozwiązania przed Radą WHIH oraz Grupą ds. Interesu Publicznego Warsaw Health Innovation Hub, w skład której wchodzą przedstawiciele administracji publicznej.

Opcje strony

do góry