Czym jest Hackathon?

Współcześnie rozwój medycyny nie byłby możliwy bez wsparcia nowoczesnych narzędzi związanych z szeroko rozumianym IT. Dziś lekarzom niemalże na każdym kroku pomagają wytrenowane na danych algorytmy, sztuczna inteligencja, ale także aplikacje, które są dobrym łącznikiem między pacjentem a personelem medycznym. Digitalizacja systemu ochrony zdrowia sukcesywnie postępuje również w Polsce, a wiele wdrożonych rozwiązań wyprzedza już to, co udało się osiągnąć w państwach zachodniej Europy.

W obliczu możliwości płynących z cyfryzacji oraz rosnących wyzwań zdrowotnych pod auspicjami Warsaw Health Innovation Hub, firmy Roche Polska oraz Janssen Polska we współpracy z Federacją Przedsiębiorców Polskich ogłaszają Hackathon, którego głównym założeniem jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i pomysłów w różnych obszarach (między ochroną zdrowia a szeroko pojętym IT -programowaniem, bioinformatyką, etc. ) oraz wypracowanie i wdrożenie rozwiązania informatycznego, które wesprze pacjentów, lekarzy i szeroko rozumiany system ochrony zdrowia w poprawie leczenia pacjentów.

Hackathon to dwudniowe wydarzenie które odbędzie się w dniach 8-9 października , które rozpocznie się od giełdy pomysłów.  Ze wsparciem mentorów w danym obszarze, zespoły przystąpią do pracy nad realizacją wybranego rozwiązania.

W następnej kolejności uczestnicy będą realizować swój własny pomysł w odpowiedzi na wyzwanie przygotowane przez członków konsorcjum we współpracy z klinicystami.

Po przygotowaniu rozwiązania w postaci działającego interaktywnego prototypu, nastąpi jego prezentacja, która zostanie poddana ocenie Jury.