Nagrody

Sponsorami nagród są firmy Roche Polska oraz Janssen Polska. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze rozwiązania. Wśród nagród organizatorzy przewidują nagrodę finansową oraz możliwość prezentacji wypracowanego rozwiązania przed Radą WHIH oraz Grupą ds. Interesu Publicznego Warsaw Health Innovation Hub, w skład której wchodzą przedstawiciele administracji publicznej.

Nagrody konkursowe do podziału przez zespoły:

Pierwsza nagroda: 20.000 zł netto

Druga nagroda: 15.000 zł netto

Trzecia nagroda: 10.000 zł netto

 

Opcje strony

do góry