Organizatorzy

Edukacyjny Hackathon jest realizowany w ramach konsorcjum Warsaw Health Innovation Hub (WHIH) przez Roche Polska oraz Janssen Polska we współpracy z Federacją Przedsiębiorców Polskich.

Patronat honorowy:

Patronat medialny:

Patonat nad Hackathonem objęli: 

Opcje strony

do góry