Temat przewodni II edycji

W związku z tym, że nowotwory krwi stają się coraz bardziej powszechne, organizatorzy zdecydowali, że tematem przewodnim tegorocznej edycji e-Health Hackathon będzie stworzenie rozwiązania informatycznego w obszarze hematoonkologii

Hematoonkologia obejmuje liczną grupę nowotworów krwi, dlatego projekt skupia się wokół dwóch z nich – szpiczaka i białaczki. Zachorowalność na szpiczaka wynosi od 1 do 8 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców i występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet. Większość przypadków (90%) odnotowuje się u osób powyżej 50. roku życia[1]. Białaczki stanowią 10% wszystkich zachorowań na nowotwory. Ostra białaczka limfoblastyczna stanowi 80% białaczek u dzieci do 15 roku życia. Wśród dorosłych ten rodzaj białaczki występuje w 20%. Z kolei na ostrą białaczkę szpikową częściej chorują dorośli (ok.  80%). Przewlekła białaczka szpikowa dotyka głównie osoby między 25–70 rokiem życia. Najwyższą zachorowalność na białaczkę szpikową obserwuje się po 50. roku życia. Stanowi ona od 10–15% wszystkich białaczek, dotyka głównie mężczyzn i jest bardzo rzadka u dzieci. Przewlekła białaczka limfocytowa w ogóle nie występuje u dzieci, a w populacji osób w wieku podeszłym staje się najczęściej występującym nowotworem krwi. Stanowi 55–65% wszystkich białaczek, z roczną częstością 3–5 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców (mężczyzn/kobiet 2:1). Chorują na nią osoby starsze w wieku powyżej 50 lat (szczyt występowania 60–70 lat).[2]

Opcje strony

do góry