Formularz zgłoszeniowy

W pierwszym etapie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy o grant dostępny na stronie www.pto.med.pl i przesłać go w formie pisemnej i elektronicznej na adresy podane w Regulaminie.

Termin składania wniosków upływa 16 sierpnia 2024 roku.

Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego, będzie miało miejsce 17 października 2024 r. na VI Kongresie Onkologii Polskiej oraz na stronie internetowej i mediach społecznościowych PTO.

Opcje strony

do góry