Cele konkursu

Celem konkursu jest:

 • identyfikacja, walidacja i wdrożenie nowych rozwiązań mających na celu ułatwienie i przyspieszenie diagnostyki umożliwiającej skuteczne leczenie w przewlekłej chorobie nerek;
 • Identyfikacja, walidacja i wdrożenie rozwiązań, które mają szansę usprawnić ścieżkę pacjenta cierpiącego na przewlekłą chorobę nerek i poprawić jakość świadczeń opieki zdrowotnej w tym obszarze;
 • Identyfikacja i wdrożenie projektów edukacyjnych, podnoszących świadomość na temat czynników ryzyka, możliwości diagnozy i leczenia przewlekłej choroby nerek.

Oczekiwane rozwiązania lub rodzaje projektów:

1. Projekty obejmujące nowe rozwiązania mające na celu poprawę diagnostyki PChN

 • narzędzia diagnostyczne (testy, urządzenia, aplikacje)
 • nowe metody diagnostyczne, w tym np. digital diagnostics
 • narzędzia wspierające personel medyczny w analizie danych pacjentów i wspierania decyzji klinicznych, w tym diagnostyce i leczeniu

Przykładem rozwiązania, które wykorzystuje dane i wspiera decyzje kliniczne jest firma avoMD. avoMD to platforma, która zapewnia wsparcie decyzyjne na żądanie klinicystom w punkcie opieki. Aplikacja PoC firmy zapewnia dostawcom informacje kliniczne — wytyczne, ścieżki, elementy doboru — w wysoce kontekstowych i użytecznych formatach. AvoBuilder umożliwia dostosowanie treści w aplikacji PoC do treści i przepływów pracy specyficznych dla instytucji, a zespół avoMD wspiera proces tworzenia treści na każdym etapie. avoMD można podłączyć do istniejącego przepływu pracy dostawcy i zintegrować z różnymi dostawcami EHR (https://www.startuphealth.com/avomd)

Innym rozwiązaniem jest PatchAi, czyli platforma kognitywna zawierająca empatycznego wirtualnego asystenta do angażowania pacjentów i zbierania danych w czasie rzeczywistym. PatchAI jest wykorzystywane jako narzędzie wspierające pacjentów onkologicznych i z cukrzycą. W tej chwili rozwiązania jest dostępne dla pacjentów we Włoszech i Francji. (https://www.patchai.io/en/solutions)

2. Projekty edukacyjne podnoszące świadomość w zakresie wczesnej diagnostyki PChN:

 • edukacja lekarzy POZ oraz decydentów wspierająca lepszą diagnostykę, w tym budowanie standardów
 • podnoszenie świadomości personelu medycznego w zakresie PChN i nowych metod diagnostyki PChN
 • organizacje pacjenckie i KOLs

Przykładem ilustrującym wartość i rolę edukacji we wczesnej diagnostyce chorób przewlekłych jest ikona health kierująca rozwiązania do dostawców opieki nefrologicznej, obsługujących rosnącą populację z PChN, potrzebującą skutecznej edukacji na temat swojej choroby i możliwości leczenia. ikona health oferuje wciągającą platformę edukacyjną zaprojektowaną, aby zmienić edukację pacjentów, pomóc w przeniesieniu opieki do domu i przeszkolić kolejną generację lekarzy pierwszego kontaktu. ikona health to interaktywna platforma edukacyjna VR, obecnie ukierunkowana na edukację pacjentów oraz szkolenia frontline w zakresie chorób nerek. Platforma jest dostępna na wszystkich urządzeniach, w tym zestawach słuchawkowych rzeczywistości wirtualnej, komputerach i urządzeniach mobilnych. ikona health oferuje subskrypcje platformy do swojego oprogramowania edukacyjnego, z którego mogą korzystać pacjenci i personel na żądanie. ikona health zatrudnia duży zespół filmowy do stworzenia modułu dla dostawcy w ciągu dwóch do trzech miesięcy z wykorzystaniem filmu 360 oraz prawdziwych pacjentów i profesjonalnych aktorów. Pracownicy służby zdrowia wykorzystują platformę ikona health do doskonalenia indywidualnej edukacji pacjentów przed, w trakcie lub po leczeniu. (https://www.startuphealth.com/ikona)

3. Projekty optymalizujące istniejący system diagnostyki i leczenia pacjentów z PChN (ścieżki pacjenta):

 • optymalizacja kosztów diagnostyki i leczenia, np. w oparciu o value based healthcare
 • wykorzystanie real world data w diagnostyce i leczeniu
 • projekty systemowe i regulacyjne, w tym budowanie standardów diagnostyki i leczenia
 • monitorowanie efektów leczenia na poziomie populacyjnym

Przykładem systemowego podejścia do optymalizacji kosztów w diagnostyce oraz leczeniu, w oparciu o dane oraz monitoring w ujęciu populacyjnym jest case IBM Decision Optimization, który wykorzystywany jest przez szpitale w Kanadzie, USA i Francji.

Rozwiązania zaproponowane w ramach projektów mogą być adresowane zarówno do osób wykonujących zawód medyczny (np. lekarze, pielęgniarki), podmiotów leczniczych, jak również do pacjentów.

 

Opcje strony

do góry