Onkologiczny grant Servier-Care

Rusza nabór na grant Edukacyjno - Naukowy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego udzielany we współpracy z Servier Polska pod auspicjami Warsaw Health Innovation Hub.

Termin składania wniosków: 18 listopad 2022

Organizator:Polskie Towarzystwo Onkologiczne

Sponsor konkursu: Servier Polska Sp.zo.o

Opis problemu:

Rak trzustki  jest jednym z nowotworów złośliwych o wzrastającej częstości występowania. Corocznie rejestruje się od 8 do 10 nowych przypadków na 100 000 mieszkańców w krajach uprzemysłowionych. W Polsce każdego roku  diagnozę ,,rak trzustki” słyszy ok 4 tys. osób. W praktyce brakuje narzędzi do jego wczesnego wykrywania w ramach badań przesiewowych, jak ma to miejsce w przypadku  np. raka piersi. Oznacza to, że możliwości prewencji i wczesnej diagnostyki są bardzo ograniczone.

Dodatkowo rak trzustki nie należy do tzw. wielkiej piątki nowotworów (najbardziej rozpowszechnionych), a co za tym idzie, w projektach naukowych, grantach edukacyjnych jest często pomijany, jako nowotwór występujący stosunkowo rzadko. Tymczasem rosnące statystki zachorowań w tym schorzeniu już za kilka lat pokażą, że liczba zgonów z powodu raka trzustki będzie podobna do liczby zgonów spowodowanej rakiem piersi. Jest to efekt bardzo złośliwej biologii raka trzustki.

Ze względu na złe rokowanie tego nowotworu, grupa pacjentów z rakiem trzustki powinna być objęta szczególną troską, a lekarze ich leczący, powinni mieć dostęp do pogłębiania swojej wiedzy w tej dziedzinie onkologii.

Opis konkursu:

ONKOLOGICZNY GRANT  SERVIER - CARE   jest konkursem realizowanym  przez  Polskie Towarzystwo Onkologiczne we współpracy z firmą Servier, dającym możliwość przedstawienia swoich pomysłów oraz rozwiązań w obszarze raka trzustki, tym samym wspierając ich realizację.

Budżet:

Jako główny sponsor firma Servier Polska deklaruje przekazanie łącznej kwoty 450.000 PLN na granty do Polskiego Towarzystwa Onkologicznego – w trzech transzach, przez trzy kolejne lata.

Polskie Towarzystwo Onkologiczne co roku będzie przekazywało grant w wysokości 150 000 PLN dla maksymalnie 3 laureatów konkursu. 

Opcje strony

do góry