Dla kogo?

Wnioski o Grant mogą składać osoby/podmioty dające gwarancję należytego wykonania projektu badawczego, w tym także członkowie PTO.

Wniosków o Grant nie mogą̨ składać, nawet jeśli są członkami PTO: osoby/podmioty, które nie rozliczyły się z grantów przyznanych wcześniej przez PTO (dotyczy również grantów wyjazdowych) a także pracownicy firm farmaceutycznych lub sprzętowych.

 

Wszystkie informacje dotyczące składania wniosków i udzielenia grantu znajdują się na stronie: 
https://pto.med.pl/granty-i-stypendia-pto 

Opcje strony

do góry