Formularz zgłoszeniowy

W pierwszym etapie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy o grant dostępny na stronie https://pto.med.pl/granty-i-stypendia-pto  i przesłać go w formie pisemnej i elektronicznej na adresy podane w Regulaminie.

Termin składania wniosków upływa 18 listopada 2022 roku.

Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego, ukaże się w terminie do 13 stycznia 2023 roku na stronie internetowej i mediach społecznościowych PTO.

Opcje strony

do góry