Wymagania

Projekt powinien spełniać następujące warunki:

a)  zgodność założeń Projektu z obowiązującym prawem

b)  wysoka innowacyjność Projektu

c)  projekt powinien nadawać się do wdrożenia na rynek (o ile z uwagi na charakter Projektu będzie to możliwe do wymagania).

Opcje strony

do góry