Wyniki I edycji onkologicznego grantu Servier-Care

28 lutego ogłoszone zostały wyniki pierwszej z trzech edycji konkursu grantowego, w którym nagrodzonych zostało dwóch laureatów: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN oraz Klinika Onkologii i Radioterapii w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Maksymalną ilość punktów uzyskał projekt „Platforma testowania nowych kombinacji leków antynowotworowych w hodowlach organoidowych raka trzustki od polskich pacjentów”, który będzie realizowany przez Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk.  Zwycięzca otrzymał grant w wysokości 100 tys. na realizację projektu w 2023 roku.

Drugie miejsce zajął projekt „Ocena radiologicznych oraz klinicznych czynników prognostycznych i predykcyjnych u chorych z przerzutowym gruczolakiem trzustki, który będzie realizowany przez Klinikę Onkologii i Radioterapii, Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy. Komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu 50 tysięcy na realizację tego projektu w 2023 roku.

Opcje strony

do góry