CaritaMed – Szpiczak plazmocytowy – innowacyjne podejście do opieki nad pacjentem onkologicznym

Podmiot zgłaszający projekt: Comarch Healthcare

Inne podmioty zaangażowane w realizację projektu: Fundacja Carita im. Wiesławy Adamiec

Opis problemu: W ciągu ostatnich trzech dekad w Polsce obserwujemy ponad dwukrotny wzrost liczby nowych przypadków chorób nowotworowych układu krwiotwórczego i chłonnego. Prognozy demograficzne i epidemiologiczne nie dają optymistycznych perspektyw, ponieważ starzejące się społeczeństwo przyczynia się do wzrostu liczby pacjentów hematoonkologicznych. Problem nie dotyczy jednak wyłącznie osób starszych, ponieważ każdego roku w Polsce odnotowuje się około 1100-1200 nowych przypadków nowotworów u dzieci poniżej 17. roku życia. Najczęstszym nowotworem wśród dzieci są białaczki, stanowiące około 26% wszystkich nowotworów wieku dziecięcego. Warto również zauważyć, że brak wystarczającej liczby specjalistów w dziedzinie hematoonkologii jest poważnym problemem, a liczba lekarzy posiadających specjalizację w tej dziedzinie rośnie zbyt wolno.

Opis projektu: Projekt realizowany przez Comarch Healthcare we współpracy z Fundacją Carita jest odpowiedzią na wyzwania systemu ochrony zdrowia związane z brakami kadry medycznej w dziedzinie hematologii i onkologii klinicznej, w których liczba lekarzy specjalistów jest niewystarczająca w stosunku do lawinowo rosnącej liczby chorych. Projekt zakłada przekazanie pacjentom dostępu do bezpłatnej aplikacji oraz urządzeń peryferyjnych, takich jak: ciśnieniomierz, pulsoksymetr, EKG, waga z analizatorem masy ciała, opaska życia, które wraz z certyfikowaną platformą telemedyczną wykorzystującą AI, umożliwią wyselekcjonowanie pacjentów wymagających pilnej wizyty na wczesnym etapie zaostrzenia choroby poprzez notyfikację wyników parametrów życiowych i badań laboratoryjnych wykraczających poza normy, formularzy zgłoszeń działań niepożądanych czy oceny postępów leczenia.

Celem projektu jest poprawa dostępności i jakości opieki nad pacjentami hematologicznymi oraz wsparcie personelu medycznego w diagnozowaniu, leczeniu i koordynacji opieki domowej dla tych pacjentów poprzez wdrożenie narzędzi telemedycznych z algorytmami sztucznej inteligencji (AI).

 

Opcje strony

do góry