Wzmocnienie istniejącego systemu nadzoru epidemiologicznego nad inwazyjnymi chorobami bakteryjnymi

Podmiot zgłaszający projekt: Pfizer Polska Spółka z o.o.

Inne podmioty zaangażowane w realizację projektu: Narodowy Instytut Leków - Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (NIL-KOROUN);  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH – PIB)

Opis problemu: W Polsce dwie niezależne instytucje, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-PIB oraz Narodowy Instytut Leków - Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego NIL-KOROUN, monitorują i analizują zagrożenie związane z infekcjami inwazyjnymi chorobami bakteryjnymi (IChB). Monitoring IChB prowadzony przez NIZP PZH-PIB oraz NIL-KOROUN jest z roku na rok coraz bardziej szczelny, jednak analiza danych wskazuje na znacząco mniejszą liczbę przesyłanych do NIL-KOROUN próbek materiału biologicznego do badań laboratoryjnych, względem zgłoszeń zachorowań na IChB do NIZP PZH-PIB. Niedoszacowanie danych NIL--KOROUN w efekcie utrudnia pełne rozpoznanie oraz podejmowanie decyzji dotyczących immunoprofilaktyki. Nieprawidłowości w kwalifikacji przypadków IChB bez potwierdzenia laboratoryjnego są głównym problemem wymagającym rozwiązania w celu poprawy monitorowania i zarządzania IChB w Polsce.

Opis projektu: Projekt ten zostanie przeprowadzony w odpowiedzi na potrzeby polskich pacjentów. Jego głównym celem będzie przeprowadzenie dogłębnych badań nad procesem rozproszonego raportowania inwazyjnych chorób bakteryjnych, co umożliwi dalsze doskonalenie systemu nadzoru epidemiologicznego. Usprawnienie tego systemu będzie miało bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne Polski. Przedsięwzięcie kierowane jest do osób, które bezpośrednio tworzą ścieżkę diagnostyczną materiału biologicznego i sprawozdawczą związaną z IChB: lekarzami, pielęgniarkami oraz pracownikami laboratoriów. Jego odbiorcami są także kierownictwo szpitalne, i jednostki sprawozdawcze.

Celem projektu jest stworzenie pilotażowego programu edukacyjnego, który poprawi poziom raportowania pozaszpitalnych inwazyjnych chorób bakteryjnych w Polsce spowodowanych przez patogeny: Neisseria meningitidis (dwoinki zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, meningokoki); Streptococcus pneumoniae (dwoinki zapalenia płuc, pneumokoki); Haemophilus influenzae (pałeczki hemofilne).

Opcje strony

do góry