Optymalizacja koordynacji opieki nad pacjentem z rakiem piersi

Podmiot zgłaszający projekt: Novartis Poland Spółka z o.o.

Inne podmioty zaangażowane w realizację projektu: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Koordynatorów Opieki Onkologicznej, Fundacja EIT Health Innostars Poland, Fundacja Podaruj Dane.

Opis problemu: Według danych Karowego Rejestru Nowotworów rak piersi jest drugą, po raku płuca, przyczyną zgonów kobiet w Polsce z powodu chorób onkologicznych. Późne rozpoznanie nowotworu, co ma miejsce nawet u jednej na dziesięć kobiet, w znaczącym stopniu pogarsza prognozę życia pacjenta.

Opis projektu: Projekt zostanie przeprowadzony w odpowiedzi na potrzeby związane z poprawą sytuacji pacjentek z rakiem piersi, którego celem jest opracowanie praktycznych rozwiązań nakierowanych na poprawę procesu diagnostyczno- terapeutycznego oraz zwiększenie świadomości pacjentek w zakresie samoopieki. W ramach projektu planowane jest m.in. stworzenie rozwiązań cyfrowych umożliwiających zautomatyzowane prospektywne zbieranie danych medycznych oraz ich analizę, co stanowi nieodzowne wsparcie w monitorowaniu kluczowych wskaźników jakości i efektywności skoordynowanej opieki nad pacjentem z rakiem piersi.

Celem projektu jest stworzenie edukacyjnego programu pilotażowego, który wesprze koordynatorów onkologicznych w skutecznej edukacji pacjentek dotkniętych rakiem piersi na temat tej choroby, a także identyfikacja i pilotażowe wdrożenie w wybranych placówkach rozwiązań cyfrowych wspomagających procesy organizacyjne i ułatwiających personelowi medycznemu podejmowanie decyzji dotyczących wyboru optymalnych form terapii i spersonalizowanej opieki medycznej.

Opcje strony

do góry