Warsaw Health Innovation Hub

https://whih.abm.gov.pl/whi/whih-partners/o-partnerach/972,Partnerzy-Strategiczni.html
2022-01-21, 05:14

Partnerzy Strategiczni

WHIH Partnerzy Strategiczni to pierwsza inicjatywa uruchomiona w ramach Warsaw Health Innovation Hub (WHIH) – projektu Agencji Badań Medycznych, realizującego kluczowe projekty zwiększające stabilność (sustainability), efektywność oraz odporność (resilience) polskiego systemu zdrowia oraz wzmacniające rozwój sektora biotechnologicznego i farmaceutycznego.

WHIH Partnerzy Strategiczni jest pierwszą inicjatywą na polskim rynku, komplementarnie wykorzystującą potencjał sektora biznesowego i publicznego w procesie identyfikacji problemów systemu ochrony zdrowia, a w efekcie wspierania diagnostyki i leczenia pacjentów. Nawiązane i wypracowane w ramach WHIH PS modele współpracy pomiędzy przedstawicielami biznesu, sektora publicznego i nauki, będą stanowiły podstawę do opracowywania i przedstawiania propozycji zmian legislacyjnych i sektorowych służących rozwojowi sektora biotechnologicznego i farmaceutycznego w Polsce.

 https://partnerzy.whih.pl/

 

 

 

 

Opcje strony