Warsaw Health Innovation Hub

https://whih.abm.gov.pl/whi/aktualnosci-1/1081,Inauguracja-Warsaw-Health-Innovation-Hub.html
2022-08-19, 04:20

Inauguracja Warsaw Health Innovation Hub

Już jutro, 10 czerwca odbędzie się inauguracja Warsaw Health Innovation Hub - pierwszego na skalę Europy Środkowej projektu współpracy sektora publicznego z biznesem w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań medycznych, technologicznych i prawnych, na rzecz poprawy zdrowia pacjentów oraz zwiększenia wydajności polskiego systemu ochrony zdrowia.

Szczegóły wkrótce.

Opcje strony