Warsaw Health Innovation Hub

https://whih.abm.gov.pl/whi/aktualnosci-1/1084,Zaproszenie-na-debate-quotWHIH-sila-partnerstwa-Agencji-Badan-Medycznych-i-bizne.html
2022-05-23, 01:53

Zaproszenie na debatę "WHIH - siła partnerstwa Agencji Badań Medycznych i biznesu odpowiedzią na wyzwania systemu ochrony zdrowia"

Opcje strony