Aktualnie znajdujesz się na:

Warsaw Health Innovation Hub - siła partnerstwa Agencji Badań Medycznych i Biznesu odpowiedzią na wyzwania systemu ochrony zdrowia

Podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Karpaczu odbyła debata redakcyjna Wprost zatytułowana „Warsaw Health Innovation Hub - siła partnerstwa Agencji Badań Medycznych i Biznesu odpowiedzią na wyzwania systemu ochrony zdrowia”. Podczas wydarzenia przedstawiciele sektora publicznego, biznesu i pacjentów opowiedzieli o potencjale i wyzwaniach jakie stoją przed WHIH.

- To precedensowy moment jeśli chodzi o kreacje platformy zaufania w partnerstwie publiczno-prywatnym. Myślę, że tworzymy coś czego jeszcze w Polsce nie było. To jest platforma, gdzie partnerzy publiczni i prywatni wspólnie definiują cele, wspólnie inwestując w rozwój innowacji w Polsce, po to aby polski system ochrony zdrowia był lepszy i lepiej zoptymalizowany. Wierzę, że wspólnie będziemy definiować priorytety zbieżne z priorytetami systemu ochrony zdrowia. Chciałbym za rok spotkać się tutaj z państwem, trzymając w ręce kilka sukcesów i pokazać, że te „quick win”, który mamy zamiar osiągnąć to nie są tylko słowa i dyskusje, ale konkretne rozwiązania, które są wdrażane do systemu ochrony zdrowia - rozpoczął dr hab n. med. Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych.

Warsaw Health Innovation Hub to projekt tworzony przez Agencję Badań Medycznych i partnerów biznesowych. Obecnie do WHIH należy pięć globalnych firm, a już niebawem dołączy kolejne pięć. Partnerami WHIH mogą być te firmy, które biorą udział w budowaniu polskiej innowacyjnej gospodarki poprzez kontrybucje - odprowadzając podatki w Polsce, zatrudniają Polaków w sektorze farmacji, biotechnologii, czy wyrobów medycznych. WHIH to otwarta inicjatywa i wierzymy, że z każdym tygodniem kolejni partnerzy będą do niej dołączali.

- Partnerstwo publiczno-prywatne jest ważne ponieważ uzupełniamy się jeśli chodzi o pewną wiedzę. To również przykład przełamywania pewnych stereotypów. Możemy mieć wspólne cele i możemy tworzyć konkretne rozwiązania dla pacjenta. Tym co nas łączy jest to, że każda z naszych organizacji stawia pacjenta w centrum. Jest kilka kierunków, które są ważne zarówno z perspektywy potrzeb pacjentów, jak i momentu, w którym jesteśmy. Pandemia pokazała, że potencjał w rozwiązaniach cyfrowych w zdrowiu jest dużo większy niż myśleliśmy. Właśnie ten kierunek chcielibyśmy kontynuować. Poza tym kluczowe są te obszary i choroby, które stanowią dziś wyzwanie jak choćby rak płuca, w których mamy jeszcze wiele do zrobienia - stwierdził Wiktor Janicki, prezes zarządu AstraZeneca Pharma Poland.

- W ramach WHIH będą podejmowane aktywności, które mają poprawić jakość leczenia polskich pacjentów poprzez wzrost świadomości i dostęp do nowych technologii diagnostycznych i nowych terapii. Jako Roche chcemy podnosić jakość życia polskich pacjentów i zdajemy sobie sprawę, że przed polskim systemem ochrony zdrowia stoi wiele wyzwań, ale również wiele szans związanych z nowa technologią. Wraz z Narodowym Instytutem Onkologii współuczestniczyliśmy w powołaniu Ośrodka Badań Klinicznych Wczesnych Faz, który dał dostęp pacjentom do nowoczesnego leczenia, a badaczom do nowych technologii. Udało nam się zbudować Centrum Usług Informatycznych, gdzie zatrudniamy ponad 500 specjalistów IT: bioinformatyków, specjalistów od data science. To jest m.in. nasz wkład, który chcemy dać WHIH - wyjaśnił zaangażowanie Roche Polska Maciej Maksymilian Latos, Dyrektor Finansowy Roche Polska.

Aniela Hejnowska  - Z naszej perspektywy wszystkie priorytety WHIH są ważne i wszystkie chcemy wspierać dlatego, że a naszą kompetencją jest analiza i synteza danych. Często oba te komponenty są ważne w projekcie niezależnie od tego, czego ten projekt dotyczy, a kluczowe jest podjęcie odpowiednich decyzji. Jednak jeden z obszarów jest dla mnie szczególne ważny - jest to obszar wykorzystania danych z świata rzeczywistego do tego, żeby podejmować odpowiednie decyzje w obszarze zdrowia. - podsumowywała Dyrektor Generalna IQVIA. 

EIT Health tworzy największe partnerstwo publiczno-prywatne w Europie. Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej. Wsparliśmy ponad sto projektów, które zakończyły się wdrożeniem produktu lub usługi. Pracujemy w obszarze akceleracyjnym i naszą wiedzę chcemy wnieść do WHIH. Projekty, które będziemy realizować dotyczą rozwiązań systemowych, czyli nie będą dotyczyły konkretnego produktu. Te projekty chcemy mierzyć w konkretny sposób czyli zobaczyć ilu pacjentów zostanie danym rozwiązaniem objętych, o ile uda nam się skrócić czas oczekiwania na diagnostykę lub leczenie, albo w jakim stopniu dane będą wykorzystywane do podejmowania decyzji przez zespoły kliniczne - wyjaśnia Mikołaj Gurdała, Regional Manager for Poland, EIT Health InnoStars.

O roli WHIH z punktu widzenia zarówno pacjentów, jak i badaczy czyli potencjalnych beneficjentów WHIH mówił także prof. dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. - Mamy co raz bardziej świadomych pacjentów, którzy oczekują tych innowacji. Szpitale mają wielu dobrych specjalistów, którzy mają różne pomysły i zawsze szukamy środków, aby stworzyć platformę do współpracy. Najlepszym przykładem są wszystkie usprawnienia dotyczące dokumentacji medycznej, czy integracja systemów medycznych. Myślę, że mamy potencjał, a jeśli ktoś nam pomoże to sfinansować to na pewno zadziała to na rzecz pacjentów - podsumował.

Wszyscy uczestnicy debaty zgodzili się, że WHIH jest ważną i potrzebną inicjatywą, która właśnie się tworzy. Podkreślili również potencjał, jak również oczekiwania i wyzwania, z którymi będzie się mierzył. Liczymy, że za rok będzie można pokazać pierwsze efekty współpracy sektora publicznego z biznesem i realne rozwiązania wdrażane do systemu. 

 

 

Opcje strony

do góry