Warsaw Health Innovation Hub

https://whih.abm.gov.pl/whi/aktualnosci-1/1464,Posiedzenie-Rady-WHIH-w-Zabrzu.html
2023-01-30, 18:55

Posiedzenie Rady WHIH w Zabrzu

W dniu 3 czerwca 2022 r. odbyła się wizyta studyjna Partnerów WHIH w Europejskim Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia (EHTIC) Politechniki Śląskiej w Zabrzu oraz wyjazdowe posiedzenie Rady WHIH, w którym udział wzięło 24 partnerów WHIH.

Przedstawiciele Rady WHIH zostali powitani przez JM Rektora Politechniki Śląskiej Prof. Arkadiusza Mężyka. Spotkanie Rady WHIH otworzył wiceprezes Agencji Badań Medycznych, Sławomir Gadomski. W spotkaniu ze strony ABM uczestniczyli również dr n. farm. Karolina Nowak, Kierownik Wydziału Innowacji i Rozwoju Biotechnologii oraz Łukasz Wojdyga, Koordynator WHIH.

Podczas posiedzenia Rady WHIH omówione zostały planowane działania w ramach WHIH w II połowie 2022 r.; przeprowadzono również dyskusję dotyczącą tworzenia przez WHIH oferty programowej skierowanej do start-upów medycznych. Rada WHIH zaopiniowała pozytywnie dwa projekty przedstawione przez partnerów WHIH. Szczegóły projektów zostaną zaprezentowane na stronie WHIH w najbliższym czasie.

EHTIC (European Health Tech Innovation Center) jest centrum badawczym Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej powołanym przy współudziale firmy Philips Polska, będącego jednym z Partnerów WHIH.  Wizyta miała na celu prezentację potencjału naukowego EHTIC oraz Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej a także przeprowadzenie dyskusji dot. możliwych obszarów współpracy z Partnerami WHIH.

W ramach EHTIC stworzono cały szereg laboratoriów badawczych, dostępnych zarówno dla studentów i pracowników naukowych Politechniki Śląskiej, jak i podmiotów zewnętrznych zainteresowanych wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu badawczego. Do najważniejszych laboratoriów należą: Laboratorium Planowania Chirurgii, Laboratorium Badań Narządu Ruchu Człowieka, Laboratorium Sprzętu Elektromedycznego i Sztucznych Narządów oraz Laboratorium badań właściwości mechanicznych wyrobów medycznych. Laboratoria wyposażone są urządzenia umożliwiające szybkie prototypowanie, badanie struktur implantów, jak również wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości czy uczenia maszynowego.

Fot. Politechnika Śląska. Dostępne pod adresem:  https://www.polsl.pl/fotoreportaze/iv-wyjazdowe-spotkanie-i-posiedzenie-rady-warsaw-health-innovation-hub-whih/

 

 

Opcje strony