Warsaw Health Innovation Hub

https://whih.abm.gov.pl/whi/aktualnosci-1/1622,Nephrohero-DoctorOne-laureatem-pierwszego-konkursu-w-ramach-Warsaw-Health-Innova.html
2023-12-11, 17:21

#Nephrohero – Doctor.One laureatem pierwszego konkursu w ramach Warsaw Health Innovation Hub

Polski start-up rozwijający platformę stałej opieki medycznej, zaangażuje lekarzy rodzinnych i pacjentów do zaprojektowania i przetestowania aplikacji do wczesnej diagnostyki i leczenia pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (PChN). Projekt, realizowany przez start-up Doctor.One został wybrany w ramach konkursu #Nephrohero – Wyścig z niewidzialnym wrogiem. Zwycięzca otrzyma grant na rozwój i wdrożenie pilotażowego rozwiązania, które może być szansą dla tysięcy pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.

W Polsce na przewlekłą chorobę nerek (PChN) cierpi ponad 4 miliony osób, przy czym jedynie 200 tysięcy z nich to pacjenci z już postawioną diagnozą. To druga najczęstsza choroba przewlekła w kraju, która nieleczona może prowadzić nawet do niewydolności nerek. Zwycięski zespół, realizujący projekt otrzyma od inicjatora i fundatora konkursu – firmy AstraZeneca – grant w wysokości 400 tys. złotych, a także wsparcie konsultacyjne ze strony publicznej oraz EIT Health InnoStars. Projekt potrwa około 12 miesięcy.


- Zwycięski projekt wpisuje się w realizację jednego z głównych priorytetów Warsaw Heath Innovation Hub, jakim jest wykorzystanie e-usług z zakresu zdrowia cyfrowego w celu optymalizacji leczenia pacjentów. Wdrażanie praktycznych rozwiązań systemowych usprawniających proces diagnostyki, zwłaszcza w placówkach POZ może znacząco zmienić jakość realizowanych świadczeń – mówi Radosław Sierpiński, Prezes Agencji Badań Medycznych, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju sektora biotechnologii i niezależności Polski w zakresie produktów krwiopochodnych.


Doctor.One, działając w konsorcjum, planuje zaangażować lekarzy rodzinnych (POZ) oraz specjalistów nefrologii do zaprojektowania modelu spersonalizowanej, stałej opieki dla osób z ryzykiem lub wczesnym stadium PChN i przetestowania go na grupie 100 pacjentów. Każdy uczestnik projektu na początku otrzyma kompleksowy przegląd zdrowia, w tym uzgodniony z zespołem medycznym pakiet badań. Następnie zostanie objęty stałą opieką w ramach udostępnionej aplikacji, prowadzoną przez zaufanego lekarza. W razie potrzeby będzie miał również dostęp do konsultacji telemedycznych i stacjonarnych. Po dziewięciu miesiącach opieki otrzyma ponowny przegląd zdrowia i badania kontrolne. Na podstawie pilotażu zostaną opracowane założenia i rekomendacje dalszych działań oraz wdrożenia takiego podejścia do podstawowej opieki medycznej w Polsce.


- Liczymy, że zwycięski projekt, dzięki naszemu wsparciu, znajdzie powszechne zastosowanie w opiece medycznej zwiększając tym samym dostęp do właściwej i wczesnej diagnostyki dla milionów Polaków. Pierwszych efektów i rekomendacji spodziewamy się jesienią 2023 r., choć w międzyczasie będziemy aktywnie wspierać zwycięski zespół. Cieszymy się, że jako AstraZeneca mogliśmy uruchomić pierwszy tego typu konkurs w ramach Warsaw Health Innovation Hub i być może utorować drogę dla innych, podobnych projektów. WHIH to doskonały przykład jak dzięki współpracy publiczno-prywatnej możemy działać na rzecz poprawy polskiego systemu ochrony zdrowia – podkreśla Wiktor Janicki, prezes AstraZeneca Pharma Poland, inicjatora i fundatora konkursu.


Ocena zgłoszeń do pierwszego konkursu Warsaw Health Innovation Hub odbywała się w panelach eksperckich, złożonych z przedstawicieli m.in. Ministerstwa Zdrowia, Agencji Badań Medycznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrum e-Zdrowia, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych czy Urzędu Patentowego. Oceniający kierowali się przede wszystkim kryterium innowacyjności, jakości oferowanej opieki nad pacjentem, i realną możliwością przeprowadzenia pilotażu w przeciągu 12 miesięcy.

Nasz projekt zakłada objęcie osób z grupy ryzyka oraz we wczesnych stadiach PChN zindywidualizowaną, bezpośrednią i stałą opieką lekarza, który zna pacjenta. Taki model opieki pozwoli lekarzom na bieżąco wspierać pacjentów we wprowadzaniu zmian w stylu życia oraz w razie potrzeby – szybko interweniować medycznie. Wierzymy, że w ten sposób medycy mogą spowolnić postępy choroby – mówi Tomasz Rudolf, współzałożyciel i prezes Doctor.One. Jak podkreśla, dzisiejszy model opieki medycznej opiera się na reaktywnych, inicjowanych przez pacjenta wizytach lekarskich, pomiędzy którymi pacjenci pozostają często sami z pytaniami i wyzwaniami, jakie wiążą się z chorobą lub próbą zmiany stylu życia. – Przypadkowe konsultacje z innymi lekarzami zaburzają ciągłość opieki oraz utrudniają specjalistom proaktywne prowadzenie pacjentów z PChN i monitoring efektów terapii. Nasz projekt może rozwiązać ten problem. Cieszymy się, że dzięki wygranej w konkursie będziemy mogli go zrealizować – dodaje.

Pozostałymi konsorcjantami obok Doctor.One, jest sieć laboratoriów ALAB i Centrum Value-Based Healthcare Uczelni Łazarskiego. Fundatorem grantu jest AstraZeneca. Operatorem konkursu, i platformy WHIH-Partnerzy Strategiczni  jest EIT Health, największa organizacja partnerska w obszarze innowacji medycznych i około zdrowotnych w Europie.

 

Opcje strony