Aktualnie znajdujesz się na:

Rusza projekt „Telemonitoring w domowej wentylacji medycznej”

10 października rozpoczął się nabór pacjentów do badania obserwacyjnego “Telemonitoring w domowej wentylacji mechanicznej”, które jest częścią projektu prowadzonego przez firmę VitalAire w ramach Warsaw Health Innovation Hub.

Projekt jest odpowiedzią na wyzwania systemowe, jakie stoją przed świadczeniem domowej wentylacji mechanicznej - terapii dedykowanej pacjentom z przewlekłą niewydolnością oddechową. Wentylacja mechaniczna jest zalecana przede wszystkim osobom cierpiącym na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), choroby restrykcyjne klatki piersiowej (np. kifoskolioza), choroby nerwowo-mięśniowe (NM) lub zespół hipowentylacji w przebiegu otyłości. Szacuje się, że obecnie w Polsce z terapii korzysta około 9 tysięcy pacjentów. Grupa pacjentów potrzebująca stałego podtrzymywania oddychania jest jednak znacznie większa. W krajach Europy Zachodniej, z domowej wentylacji mechanicznej korzysta od 30 (Austria) do nawet 80 tysięcy pacjentów (Francja). Częstotliwość występowania choroby w Polsce to około 23 pacjentów na 100 tysięcy osób w porównaniu do 80 osób na 100 tysięcy mieszkańców w Portugali, czy 91 osób w Hiszpanii.

Jedną z głównych przyczyn ograniczonego dostępu pacjentów do terapii są problemy
z dostępnością personelu medycznego.

Projekt „Telemonitoring w wentylacji domowej” zakłada wdrożenie technologii telemonitoringu do domowej ścieżki leczenia pacjenta korzystającego z respiratora w domu w celu odciążenia personelu medycznego poprzez stałą obserwację parametrów oddechowych pacjenta. Pozwoli to na zdalną obserwację leczenia chorego, co przełoży się na optymalizację wizyt domowych. Ponadto, projekt zakłada wprowadzenie dodatkowych analiz w domu pacjenta (gazometrii i pulsoksymetrii całonocnej), które również dostarczą informacji o jego stanie klinicznym. Zatem lekarz prowadzący pacjenta w terapii domowej wentylacji mechanicznej, będzie mógł zdalnie monitorować takie parametry, jak używanie respiratora przez chorego , prawidłowe używanie maski, a także saturację i inne parametry kliniczne.

Głównym celem badania obserwacyjnego jest udowodnienie, iż telemonitoring poprawia jakość samej wentylacji. Ponadto, badacze będą analizować wyniki kliniczne pacjenta, podczas tzw. zaostrzeń choroby. Monitorowane będą także: jakość życia pacjenta w trakcie badania, jak również sama technologia telemonitoringu. To wszystko badacze będą robić w celu stworzenia końcowego protokołu prowadzenia tej usługi na poziomie leczenia domowego.

Z perspektywy dzisiejszych wyzwań zdrowotnych, jakimi są starzejące się społeczeństwo, rosnąca ilość chorób przewlekłych oraz pandemie, opieka domowa stanowi kosztowo-efektywną alternatywę leczenia pacjenta.

Do badania zrekrutowanych zostanie dwustu naszych pacjentów, którzy pozostaną pod obserwacją minimum sześć miesięcy. W badaniu biorą udział lekarze pulmonolodzy oraz anestezjolodzy, a także pielęgniarki pracujące na co dzień z pacjentami korzystającymi z domowej wentylacji mechanicznej.

 

VitalAire jest częścią grupy AirLiquide Healthcare, która jest europejskim liderem w opiece domowej.

Opcje strony

do góry