Aktualnie znajdujesz się na:

Podpisanie MoU o współpracy pomiędzy ABM a Ruđer Bošković Institute

W dn. 9 listopada w Zagrzebiu podpisane zostało polsko-chorwackie Memoradum of Understanding dot. wzmocnienia wszechstronnej współpracy regionalnej, w szczególności poprzez zainicjowanie wysiłków na rzecz ustanowienia sieci Health Innovation Hub Network.

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Agencją Badań Medycznych reprezentowaną przez Prezesa Agencji, dra hab. n. med. Radosława Sierpińskiego oraz Ruđer Bošković Institute, reprezentowanego przez Dyrektora Generalnego Instytutu, dra Davida Metthew Smith’a.

 - Dzisiejsza uroczystość to początek szerszej polsko-chorwackiej współpracy w obszarze zdrowia. Szczególnie cieszę się z faktu, że podejmujemy współpracę z tak uznaną instytucją jak Ruđer Bošković Institute, której celem będzie sprawienie aby nasza część Europy stawała się bardziej innowacyjna i konkurencyjna – powiedział w trakcie uroczystości Prezes Radosław Sierpiński.

Szef ABM podkreślił, że celem MoU jest wzmocnienie wszechstronnej współpracy regionalnej, w szczególności poprzez zainicjowanie wysiłków na rzecz ustanowienia sieci Health Innovation Hub Network, która ma w założeniu służyć jako platforma współpracy i koordynacji między publicznymi i prywatnymi interesariuszami z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

- Agencja Badań Medycznych od kilku miesięcy pracuje nad urzeczywistnieniem idei utworzenia regionalnego hubu innowacji w dziedzinie zdrowia. Wierzę, że wspólne wysiłki ze stroną chorwacką, ale także z innymi krajami regionu przyniosą w najbliższej przyszłości wymierne efekty – przypomniał Prezes Sierpiński.

Podpisanie umowy poprzedziły rozmowy z kierownictwem Ruđer Bošković Institute dot. potencjalnej współpracy. Wymieniono również dotychczasowe doświadczenia w kwestii budowania partnerstw publiczno-prywatnych i możliwych wspólnych działań na rzecz pozyskiwania środków europejskich.

W uroczystości udział wzięli również udział przedstawiciele chorwackich resortów zdrowia, nauki i edukacji, gospodarki i zrównoważonego rozwoju.

Chorwacja jest drugim krajem, z którym Agencja Badań Medycznych podpisała tego typu porozumienie. Obecnie trwają prace nad kolejnymi MoU, które Agencja będzie sukcesywnie podpisywała z innymi krajami regionu Europy Środkowo-Wschodniej w najbliższych miesiącach.

Opcje strony

do góry