Aktualnie znajdujesz się na:

Znamy laureatów konkursu grantowego na realizację projektów mających poprawić opiekę nad pacjentem z rakiem trzustki

28 lutego ogłoszone zostały wyniki konkursu grantowego organizowanego przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne pod auspicjami WHIH. Laureatami zostałyi: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN oraz Klinika Onkologii i Radioterapii w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Zwycięskie projekty będą mogły być zrealizowane dzięki środkom finansowym przekazanym przez firmę Servier Polska w ramach Grantu Onkologicznego Servier-CARE.

Uroczystość ogłoszenia laureatów i symbolicznego wręczenia grantów odbyła się w siedzibie Agencji Badań Medycznych. Wzięli w niej udział: prof. Piotr Rutkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i organizator grantu, prof. Lucjan Wyrwicz z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie, Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, Prezes Agencji Badań Medycznych oraz Joanna Drewla, Dyrektor Generalna firmy Servier Polska.

Komisja konkursowa oceniała zgłaszane prace w pięciu kryteriach: 1) nowatorskie podejście; 2) wykonalność projektu; 3) możliwość wdrożenia projektu do praktyki; 4) doświadczenie zespołu badawczego; 5) poprawność kosztorysu. W konkursie mogli wziąć udział zarówno lekarze, jak i osoby, które były gotowe zaproponować i wprowadzić innowacyjne rozwiązania mające na celu poprawę opieki nad pacjentem z rakiem trzustki.

Maksymalną ilość punktów uzyskał projekt „Platforma testowania nowych kombinacji leków antynowotworowych w hodowlach organoidowych raka trzustki od polskich pacjentów”. Projekt będzie realizowany przez Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, który na ten cel otrzymał grant w wysokości 100 tys. na realizację projektu w 2023 roku.

Drugie miejsce zajął projekt „Ocena radiologicznych oraz klinicznych czynników prognostycznych i predykcyjnych u chorych z przerzutowym gruczolakiem trzustki. Będzie on realizowany przez Klinikę Onkologii i Radioterapii, Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy. Komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu 50 tysięcy na realizację tego projektu w 2023 roku.

Rak trzustki jest jednym z najtrudniejszych nowotworów złośliwych, z którymi mierzą się pacjenci oraz lekarze. Rak trzustki jest coraz częściej diagnozowaną chorobą – każdego roku w Polsce wykrywanych jest ok. 4 tys. przypadków. Dziś niestety liczba zachorowań na raka trzustki równa się prawie liczbie zgonów. Rak trzustki należy do nowotworów o najwyższej śmiertelności - 5-letni wskaźnik przeżycia wynosi w Polsce tylko 6-7 proc., a rok od postawienia diagnozy przeżywa tylko 25 proc. chorych. Statystyki te nie zmieniają się od lat z powodu trudności w rozpoznaniu nowotworu w jego początkowej fazie i oporności na terapię.

- „Bardzo się cieszę, że to właśnie rak trzustki był tematem konkursu grantowego. Wciąż jest wiele pytań, na które zarówno naukowcy, jak my - lekarze szukamy odpowiedzi, po to aby wcześniej diagnozować i skuteczniej leczyć pacjentów z rakiem trzustki.  Zwycięskie projekty są ważnym krokiem w lepszym zrozumieniu tego nowotworu, a także poprawie opieki nad pacjentami w tej szczególnie trudnej populacji chorych. Z jednej strony stwarzają szansę na przewidywanie skuteczności terapii korzystając z modelu organoidowego[1], z drugiej strony być może pozwolą zidentyfikować różnice w skuteczności terapii w zależności od cech radiologicznych zmiany, tym samym budując czynnik predykcyjny ułatwiający dobór terapii do konkretnych chorych - podkreśla współtwórca i organizator konkursu, prof. Piotr Rutkowski z Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

„Agencja Badań Medycznych zwraca szczególną uwagę na problem dotyczący raka trzustki i dzięki dofinansowaniom badań klinicznych w tym zakresie wspiera polskich pacjentów i klinicystów. Przyznane dziś granty finansowane przez firmę Servier Polska są konkretnym i bardzo praktycznym przykładem wdrożenia w życie idei, która przyświeca Warsaw Health Innovation Hub, czyli inicjowaniu współpracy i partnerstw na rzecz rozwoju innowacji w sektorze ochrony zdrowia. Współpraca ta ma szanse realnie wspierać rozwój technologicznych i naukowych rozwiązań poprawiając opiekę nad pacjentem. W przypadku tego konkursu, właśnie pacjentów z rakiem trzustki.” – podkreśla dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, Prezes Agencji Badań Medycznych.

- „Tegoroczna edycja konkursu grantowego jest pierwszą z trzech przez nas zaplanowanych. Łącznie w trzech transzach, przez trzy kolejne lata nasza firma planuje przekazać Polskiemu Towarzystwu Onkologicznemu kwotę w wysokości 450.000 PLN na realizację projektów proponujących innowacyjne rozwiązania mające na celu poprawę opieki nad pacjentami z rakiem trzustki. Wierzę, że dzięki tym projektom przyczynimy się do lepszego poznania patomechanizmów tej choroby, skuteczniejszej diagnostyki czy leczenia, po bo aby poprawić opiekę nad pacjentem z rakiem trzustki i małymi krokami coraz efektywniej zaspokajać tę niezaspokojoną dotychczas potrzebę medyczną.” -  podkreśla Joanna Drewla, dyrektor generalna firmy Servier Polska.

 

[1] Organoidy są zaawansowanym modelem biologicznym in vitro, który opiera się na hodowli, namnażaniu i przechowywaniu żywych fragmentów guzów i zdrowego marginesu tkankowego, uzyskanych od pacjentów onkologicznych przy resekcji bądź biopsji.

 

Opcje strony

do góry