Aktualnie znajdujesz się na:

„CaritaMed – Szpiczak plazmocytowy – innowacyjne podejście do opieki nad pacjentem onkologicznym” z rekomendacją Warsaw Health Innovation Hub

W ramach platformy Warsaw Health Innovation Hub (WHIH) Comarch Healthcare we współpracy z Fundacją Carita opracował innowacyjny model opieki nad pacjentami onkologicznymi cierpiącymi na szpiczaka plazmocytowego. 

Projekt jest odpowiedzią na wyzwania systemu ochrony zdrowia związane z brakami kadry medycznej w dziedzinie hematologii i onkologii klinicznej, w których liczba lekarzy specjalistów jest niewystarczająca w stosunku do lawinowo rosnącej liczby chorych. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów (KRN) w ciągu ostatnich trzech dekad liczba nowych zachorowań na nowotwory układu krwiotwórczego i chłonnego wzrosła ponad 2-krotnie. Dodatkowo starzejące się społeczeństwo będzie przekładać się na coraz większą liczbę pacjentów hematologicznych.

Proponowane rozwiązanie ma na celu poprawę dostępności i podwyższenie jakości opieki nad pacjentami hematologicznymi poprzez wykorzystanie narzędzi telemedycznych z algorytmami sztucznej inteligencji (AI). Proponowane rozwiązanie medyczne będzie stanowiło wsparcie personelu medycznego w codziennej pracy związanej z diagnozowaniem, leczeniem oraz wdrożeniem skoordynowanej opieki domowej dla pacjentów hematoonkologicznych.

Projekt zakłada przekazanie pacjentom dostępu do bezpłatnej aplikacji oraz urządzeń peryferyjnych takich jak: ciśnieniomierz, pulsoksymetr, EKG, waga z analizatorem masy ciała, opaska życia do użytku domowego. Udostępnione urządzenia wraz z certyfikowaną platformą telemedyczną wykorzystującą AI umożliwią wyselekcjonowanie pacjentów wymagających pilnej wizyty na wczesnym etapie zaostrzenia choroby poprzez notyfikację wyników parametrów życiowych i badań laboratoryjnych wykraczających poza normy. Dzięki temu podmiot leczniczy będzie mógł podjąć decyzję o dalszej interwencji lekarskiej. Dodatkowo aplikacja umożliwi kontakt z personelem medycznym Centrum Zdalnej Opieki, świadczącym pomoc w sytuacjach zagrożenia życia w trybie 24/7, oraz uzyskanie wsparcia psychologicznego.

Zaproponowane rozwiązanie wpłynie na ułatwienie diagnostyki, indywidualizację terapii, poprawę skuteczności leczenia oraz skrócenie czasu oczekiwania na rozpoczęcie leczenia. Ponadto przyczyni się do szybszej diagnozy aktualnego stanu zdrowia, podniesienia świadomości o opiece onkologicznej oraz znaczeniu wczesnego wykrywania i profilaktyki.

W projekcie uczestniczy personel medyczny realizujący świadczenia medyczne w strukturach Oddziałów Hematologii i Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, a także Fundacja Carita zrzeszająca chorych na szpiczaka mnogiego.

 

Opcje strony

do góry