Aktualnie znajdujesz się na:

Webinar dotyczący konkursu #BiletDoDanych

Konkurs #BiletDoDanych organizowany przez IQVIA to odpowiedź na potrzebę szerokiego dostępu do danych związanych ze zdrowiem populacyjnym oraz tworzeniem tzw. polityk publicznych opartych na dowodach empirycznych (ang. evidence based policy). Jego celem jest zwiększenie wykorzystania różnych źródeł danych do tworzenia opracowań wspierających polityki publiczne dotyczące systemu ochrony zdrowia w Polsce. Więcej: Konkurs - IQVIA

Przed otwarciem procesu aplikacji zapraszamy do udziału w webinarze informacyjnym, podczas którego przybliżymy ideę konkursu oraz kluczowe kwestie z nim związane (w tym proces aplikacji i wyłaniania laureatów, podstawowe zasady i kryteria, zakres danych oferowanych przez IQVIA w ramach konkursu).

Zarejestruj się, 

by dołączyć do spotkania w dniu 31 sierpnia: Microsoft Virtual Events Powered by Teams

Opcje strony

do góry