Warsaw Health Innovation Hub

https://whih.abm.gov.pl/whi/aktualnosci-1/2284,AbbVie-nowym-partnerem-Warsaw-Health-Innovation-Hub.html
19.06.2024, 00:39

AbbVie nowym partnerem Warsaw Health Innovation Hub

5 września 2023 roku podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia o przystąpieniu firmy AbbVie do Warsaw Health Innovation Hub.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez Prezesa Agencji Badań Medycznych dr. hab. n. med. Radosława Sierpińskiego oraz Dyrektora Generalnego AbbVie w Polsce Aleksandra Kwiecińskiego.

AbbVie to już 33 firma, która dołącza do projektu (Warsaw Health Innovation Hub), co oznacza, że za chwilę wszyscy najwięksi gracze w Polsce będą z nami współdziałali w ramach Hubu. Jest to dla mnie szczególnie istotne, ponieważ pokazuje, że mamy wspólny cel, jakim jest budowanie silnego sektora biotechnologicznego, a dzięki Warsaw Health Innovation Hub stworzyliśmy warunki, w których jesteśmy w stanie wspólnie przedyskutować, co jest realne do wdrożenia w systemie. Staramy się w sposób maksymalnie przemyślany wspierać biznes innowacyjny. Coraz większa dostępność do nowoczesnych terapii i większe nakłady na badania kliniczne pokazują, że te działania przynoszą efekty i zyskujemy zaufanie po stronie naszych międzynarodowych partnerów. Mam nadzieję, że już niedługo, dzięki obecności AbbVie w Hubie, pojawią się kolejne projekty, które przyczynią się do wdrażania nowych terapii i faktycznej poprawy zdrowia polskich pacjentówzaznaczył Prezes ABM, Radosław Sierpiński.

AbbVie to globalna firma biofarmaceutyczna, której misją jest odkrywanie i dostarczanie innowacyjnych leków, odpowiadających na współczesne problemy zdrowotne oraz przyszłe wyzwania medyczne. Obecnie firma wspiera polskich pacjentów w kilku kluczowych obszarach terapeutycznych, m.in.  wirusologii, immunologii, onkologii, neurologii czy okulistyce.

 Bardzo się cieszę, że AbbVie dołącza do tak wyjątkowej inicjatywy, jaką jest Warsaw Health Innovation Hub, właśnie teraz – w momencie, kiedy obchodzimy dekadę istnienia w Polsce i na świecie pod hasłem „Dziesięciolecie innowacji”. Ostatnie lata to czas imponującego rozwoju i wytężonej pracy nad nowymi terapiami, we współpracy łącznie z ponad 700 polskimi ośrodkami badawczymi. W AbbVie naszym motorem napędowym są badania naukowe, dzięki którym przekształcamy odkrycia w produkty lecznicze zmieniające życie pacjentów. Dlatego głęboko wierzę, że współpraca ze znamienitymi partnerami w ramach Warsaw Health Innovation Hub będzie kolejnym krokiem na drodze do rozwoju sektora biotechnologicznego w Polsce, a co za tym idzie, wzmocnienia systemu ochrony zdrowia i podniesienia standardów opieki medycznej nad pacjentami mówił Aleksander Kwieciński, Dyrektor Generalny AbbVie w Polsce.

Warsaw Health Innovation Hub (WHIH) to wspólny projekt Agencji Badań Medycznych i wiodących podmiotów z sektora medycyny, farmacji i biotechnologii. WHIH jest unikalną na skalę Europy Centralnej platformą współpracy podmiotów gospodarczych, publicznych i naukowych, w celu wzmocnienia roli Polski, jako miejsca tworzenia innowacji medycznych i biotechnologicznych oraz zwiększenia odporności i stabilności systemu ochrony zdrowia.

Opcje strony