Warsaw Health Innovation Hub

https://whih.abm.gov.pl/whi/aktualnosci-1/2286,Inauguracja-pilotazowego-projektu-na-rzecz-wzmocnienia-istniejacego-systemu-nadz.html
15.07.2024, 22:54

Inauguracja pilotażowego projektu na rzecz wzmocnienia istniejącego systemu nadzoru epidemiologicznego

Rusza projekt dotyczący wzmocnienia istniejącego systemu nadzoru epidemiologicznego nad inwazyjnymi chorobami bakteryjnymi, realizowany w ramach platformy Warsaw Health Innovation HUB. To  pierwsza tak skoordynowana inicjatywa w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego realizowanego do tej pory. Partnerem przedsięwzięcia jest Pfizer Polska, natomiast partnerami zaangażowanymi w realizację przedsięwzięcia są Narodowy Instytut Leków - Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (NIL-KOROUN) oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH – PIB) a także Fundacja EIT Health InnoStars Poland.

13 września obchodzimy Światowy Dzień Sepsy. Czas ten, to szczególny moment do budowania świadomości społecznej na ten temat, ale także okazja do pochylenia się nad problemem wzmocnienia systemu nadzoru epidemiologicznego nad inwazyjnymi chorobami bakteryjnymi.

Co roku liczba przypadków sepsy na świecie to prawie 50 mln. W zależności od kraju śmiertelność waha się od 15 do ponad 50%. W Polsce, liczbę przypadków szacuje się na ok. 50 tys.  Sepsa pojawia się jako efekt zbyt silnej reakcji układu odpornościowego na zakażenie.

Paląca potrzeba dotycząca ograniczenia liczby zgonów z powodu sepsy w naszym kraju, stała się przyczyną do opracowania pilotażu edukacyjnego, który ma poprawić poziom raportowania pozaszpitalnych inwazyjnych chorób bakteryjnych w Polsce. Projekt został zainaugurowany podczas spotkania w ramach platformy WHIH z udziałem Prezesa Agencji Badań Medycznych dr. hab. n. med. Radosława Sierpińskiego z Dorotą Hryniewiecką-Firlej, Poland & Baltics Country Manager w Pfizer wraz z ekspertami – Konsultant Krajową w dziedzinie Epidemiologii Panią prof. Iwoną Paradowską-Stankiewicz oraz Panią prof. Anną Skoczyńską.

Mając na uwadze fakt, że z powodu sepsy na świecie co 2,8 sekundy umiera jedna osoba, niezwykle cenna jest odpowiedzialność społeczna i zaangażowanie różnorodnych podmiotów w zwalczanie tego problemu. Tym bardziej cieszy fakt, że Pfizer dołącza do grona firm inwestujących w polski sektor ochrony zdrowia, a w projekt zaangażowały się autorytet i instytucje o najwyższej renomie jak NIL czy PZH. Dziś, możemy wspólnie zrobić coś, co z pozoru wydawać może się relatywnie proste – bo choć nie mówimy tu o odkrywaniu nowych leków czy terapii – mamy szansę na osiągnięcie ogromnej zmiany systemowej dzięki współpracy i rzetelnej analizie epidemiologicznej. W celu zmniejszenia śmiertelności z powodu sepsy, potrzebujemy m.in. narzędzi do kontroli jakości, właściwego monitorowania i oceny skuteczność działań profilaktycznych i leczniczych. Należy bowiem pamiętać, że szybkie rozpoznanie sepsy i wdrożenie odpowiedniego leczenia obniża śmiertelność pacjentów, a w konsekwencji przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie kosztów dla systemu ochrony zdrowia, które aktualnie wynoszą w naszym kraju ponad 500 mln złotych rocznie. Wierzę, że projekt Pfizer nie tylko przełoży się na optymalizacje w naszym systemie, ale także stanie się pilotażem i być może będzie stanowił wzór do wdrożenia w innych krajach Europy Centralnej podkreśla Prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. n. med. Radosław Sierpiński.

Zaproponowany projekt to pierwszy  tego typu program edukacyjny w Polsce, który odpowiada na zidentyfikowaną potrzebę zwiększenia wiedzy na temat patogenów wywołujących inwazyjne choroby bakteryjne, szczególnie w kontekście narastającej antybiotykooporności. Co istotne, zostanie przeprowadzony w odpowiedzi na potrzeby polskich uczestników. Projekt pilotażowy, jako pierwsze tego typu działanie w Polsce gruntownie zbada, rozproszony proces raportowania inwazyjnych chorób bakteryjnych, umożliwiając jego usprawnienie.

Podstawowym celem programu edukacyjnego, będzie zwiększenie świadomości uczestników procesu raportowania w zakresie istotności poszczególnych elementów procesu (tj. prawidłowe pobranie, zabezpieczenie materiału biologicznego oraz przesłanie do NIL-KOROUN), merytorycznych uzasadnień (możliwość zastosowania celowanej antybiotykoterapii, zmniejszenie narastającej antybiotykooporności, skrócenie czasu hospitalizacji) wraz ze wskazaniem najlepszych praktyk. Będzie się to przekładało na praktyczne rozwiązywanie istniejących problemów w raportowaniu IChB mówi prof. Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii, kierownik Pracowni Epidemiologii  Chorób Zwalczanych Drogą Szczepień w Zakładzie Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH-PIB, współtwórczyni projektu.           

Zwiększenie świadomości wszystkich uczestników procesu raportowania przełoży się bezpośrednio na zwiększenie efektywności leczenia konkretnych pacjentów poprzez tworzenie schematów terapii empirycznej na podstawie pełniejszych danych z przypadków IChB . W szerszej perspektywie będzie to pozytywnie wpływać na system ochrony zdrowia, poprzez zgodne z wytycznymi WHO planowanie działań immunoprofilaktycznych dostosowanych do aktualnej sytuacji epidemiologicznej, również w zakresie parametrów farmakoekonomicznych, czy też zmniejszenie zużycia antybiotyków - mówi prof. Anna Skoczyńska z Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (NIL-KOROUN), współtwórczyni projektu.               

Projekt, którego realizacji podjęliśmy się w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego usprawni istniejący system nadzoru epidemiologicznego, co w bezpośredni sposób przełoży się na bezpieczeństwo zdrowotne) Polski. Faktem jest, że w walce z inwazyjnymi chorobami bakteryjnymi to wiedza jest naszym największym orężem. Mam wielki szacunek do danych, które powinny być niekwestionowaną podstawą do podejmowania decyzji w procesie leczenia. Zainicjowana przez Pfizer Polska oraz Partnerów inicjatywa umożliwi lepsze planowanie działań profilaktycznych, zmniejszenie zużycia antybiotyków, a także kosztów efektywnego leczenia pacjenta. Cieszymy się, że w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego jest przestrzeń dla naszego zaangażowania. – mówi Dorota Hryniewiecka-Firlej, Poland & Baltics Country Manager w Pfizer.

Na szczególną uwagę, zasługuje fakt, iż program pilotażowy zostanie zbudowany w oparciu o obecnie realizowaną pogłębioną analizę, przeprowadzoną w wyniku realizacji wywiadów środowiskowych w wybranych ośrodkach. Wszyscy uczestniczy fazy badawczej, odpowiadają za raportowanie przypadków chorób zakaźnych na różnych etapach procesu. Projekt będzie realizowany przez kolejne 10 miesięcy.

Opcje strony