Aktualnie znajdujesz się na:

Olympus Polska dołączył do grona podmiotów zrzeszonych w Warsaw Health Innovation Hub

Prezes Agencji Badań Medycznych, dr. hab. n. med. Radosław Sierpiński  oraz Prezes Firmy Olympus Polska Tomasz Mrzygłód w obecności Prokurenta Jacka Reinholda i ECE Market Access Managera Jakuba Zaczyka, podpisali porozumienie o przystąpieniu firmy do Warsaw Health Innovation Hub. Olympus Polska dołączył do grona podmiotów zrzeszonych w Warsaw Health Innovation Hub, zostając tym samym 35 partnerem tej inicjatywy.

- Jesteśmy zaszczyceni, że możemy stać się członkiem Warsaw Health Innovation Hub. Dostęp do inicjatyw procedowanych przez WHIH pozwoli na koordynację kierunku rozwoju firmy Olympus, dla której celem jest efektywne wdrażanie technologii medycznych w oparciu o rozwiązania zarówno sprzętowe, jak i cyfrowe. Uczestnicząc w działaniach WHIH będziemy mogli również zwracać uwagę na rozwiązania systemowe, poprawiające skuteczność stosowania oferowanych terapii. Naszym obszarem działania są główne wyzwania cywilizacyjne w wielu obszarach medycznych, między innymi: przewód pokarmowy, płuca, urologia, ginekologia oraz  laryngologia. Naszym celem jest zbudowanie partnerstwa wpływającego na osiągnięcie naszej misji, jaką jest uczynić życie ludzi zdrowszym, łatwiejszym i bardziej spełnionym – powiedział Prezes Zarządu Olympus Polska Tomasz Mrzygłód.

-  Kluczowa w rozwoju ochrony zdrowia  jest wymiana know-how, a taką możliwość daje kooperacja z globalnymi liderami. Wierzę, że współpraca z międzynarodową firmą, jaką jest Olympus, pozwoli na dzielenie się informacjami z zakresu innowacyjnych rozwiązań na arenie międzynarodowej i czerpanie doświadczeń z projektów prowadzonych w różnych częściach świata. Działania te pozwolą na benchmarking pod kątem polskiego systemu ochrony zdrowia, w porównaniu do innych krajów – podkreślał Prezes ABM, dr hab. n. med. Radosław Sierpiński.

- Koordynacja, wymiana doświadczeń i wspólne działania wszystkich interesariuszy systemu ochrony zdrowia w sposób skoordynowany jest kluczem do poprawy wskaźników diagnostyki i leczenia na miarę XXI wieku. Zarówno nowoczesne technologie, jak i podnoszenie świadomości oraz badanie koszto-efektywności oferowanych rozwiązań dla pacjentów staną się łatwiejsze do osiągnięcia dzięki przyłączeniu do Warsaw Health Innovation Hub – powiedział ECE Market Access Manager Jakub Zaczyk.

Olympus Polska należy do regionu Europy Środkowo – Wschodniej i działa w strukturze globalnej firmy.

 

Opcje strony

do góry