Aktualnie znajdujesz się na:

II EDYCJA E-HEATH HACKATHON ROZSTRZYGNIĘTA

W dn. 7-8 października w Warszawie odbyła się II edycja maratonu programistycznego pt. e-HEALTH HACKATHON. Podczas dwudniowego maratonu programistycznego 6 zespołów, składających się ze studentów kierunków informatycznych, medycznych i przedstawicieli start-up’ów, stanęło przed wyzwaniem  przełożenia swojego innowacyjnego pomysłu na praktyczne rozwiązanie. Celem było nie tylko zdobycie nagrody pieniężnej, z której najwyższa wynosiła 20 000 zł, ale przede wszystkim – opracowanie narzędzia informatycznego niosącego realną korzyść dla pacjentów, lekarzy i szeroko pojętego systemu ochrony zdrowia.

W tegorocznej edycji uczestnicy mierzyli się z wyzwaniem związanym z hematoonkologią.

Spośród wszystkich zespołów wyłoniono trzy projekty, które zostały najwyżej ocenione przez Jury. Kryteria oceny Jury dotyczyły m.in.: potencjału komercjalizacji powstałego rozwiązania, innowacyjności koncepcji w hematoonkologii, konkurencyjności, jakości wykonania rozwiązania pod kątem biznesowym, wykorzystania danych zdrowotnych oraz użyteczności społecznej.

Prezentujemy zwycięzców II edycji E-HEALTH HACKATHONU!

I MIEJSCE i nagroda w wysokości 20.000 zł dla zespołu BAZOFILE.

Zaprezentowanym rozwiązaniem była aplikacja mobilna o nazwie OnkoLog, która jest interaktywnym i inteligentnym system monitoringu pacjenta. Aplikacja działa na zasadzie dziennika, organizera, dzięki czemu pacjent może korzystać z niej używając smartfona,  zaznaczając, jak czuje się danego dnia, wypełniając informację o objawach, wynikach badań, wizytach u lekarza oraz lekach, które przyjmuje.

Rozwiązanie zakłada elastyczność ze względu na potrzebę indywidualnego podejścia do pacjenta. Dlatego też, u podstaw pomysłu funkcjonuje algroytm indywidualizujący feedback, który otrzymuje pacjent względem zmiennych.

Aplikacja ma wspierać pacjenta, ,,prowadząc go za rękę” przez cały proces diagnostyki i leczenia podpowiadając kolejne kroki – sygnalizując stabilny stan i alarmując o nieprawidłowościach, podpowiadając tym samym, jakie kroki pacjent powinien dalej podjąć – do jakiego lekarza się udać i jakie badania wykonać. Ze względu na ograniczony czas lekarza dla pacjenta aplikacja jest dedykowana przede wszystkim pacjentowi, a dla lekarza generuje raporty.

II MIEJSCE i nagroda w wysokości 15.000 zł dla zespołu DYNABLOOD.

Zespół Dynablood zaproponował rozwiązanie dedykowane lekarzom, polegające na śledzeniu wdrażania programu lekowego. Zaproponowane narzędzie informatyczne miałoby zabezpieczać przed niedopełnieniem formalności, minimalizować ewentualne błędy i optymalizować czas. Od strony systemu może być narzędziem sprawdzającym przebieg procesu włączenia pacjentów do programu.

III MIEJSCE i nagroda w wysokości 10.000 zł dla zespołu HEALTH IMPROVERS

Zespół Health Improvers zaproponował aplikację kierowaną do lekarzy, wspierającą dobranie odpowiedniej ścieżki terapii dla pacjenta chorego na szpiczaka i jej optymalizację pod tym kątem.

Aplikacja działa na zasadzie ankiety, kierowanej do lekarzy. Lekarze uzupełniając ankietę (jedna ankieta = jeden pacjent) otrzymywaliby informację dotyczącą możliwiych terapii do zastosowania u danego pacjenta wraz ze wskazaniem najbardziej odpowiedniej.

Lekarze dzięki aplikacji posiadaliby łatwiejszy i przede wszystkim szybszy dostęp do źródła informacji, a problem weryfikacji długich dokumentów i licznych stron zostałby zniwelowany.

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom II edycji E-HEALTH HACKATHONU serdecznie gratulujemy!

 

 

Opcje strony

do góry