Aktualnie znajdujesz się na:

Novartis Poland inicjuje nowy projekt w ramach Warsaw Health Innovation Hub na rzecz poprawy opieki nad pacjentkami z rakiem piersi

Choroby nowotworowe są obecnie jednym z najważniejszych wyzwań, przed którym stoi współczesna medycyna i system ochrony zdrowia. Według Krajowego Rejestru Nowotworów najczęściej diagnozowanym nowotworem złośliwym u kobiet jest rak piersi[1]. W 2020 roku w Polsce zdiagnozowano go u ok. 17,5 tys. osób, a u blisko 7 tys. pacjentek choroba zakończyła się zgonem[2]. W odpowiedzi na potrzeby związane
z poprawą sytuacji pacjentek z rakiem piersi firma Novartis Poland w ramach Warsaw Health Innovation Hub zainicjowała projekt, którego celem jest opracowanie praktycznych rozwiązań nakierowanych na poprawę procesu diagnostyczno- terapeutycznego oraz zwiększenie świadomości pacjentek w zakresie samoopieki.

Głównym założeniem projektu jest stworzenie pilotażowego programu, który wesprze personel medyczny w rozmowach z pacjentkami, edukacji i budowaniu ich świadomości na temat choroby. Program szkoleniowy będzie oparty na rzeczywistych potrzebach, zidentyfikowanych w ramach wywiadów wśród pacjentek z rakiem piersi, a także wśród koordynatorów onkologicznych oraz poprzez retrospektywną analizę danych związanych ze ścieżką pacjentek z rakiem piersi.

Rak piersi dotyczy jednej na cztery Polki[3], u których zdiagnozowana jest choroba nowotworowa[4]. Jest to także druga po raku płuca przyczyna zgonów z powodu chorób onkologicznych[5]. Co więcej, nawet u co 10-tej kobiety pierwotnie rozpoznany nowotwór jest od razu w stadium zaawansowanym, co w znaczącym stopniu wpływa na dalsze życia chorej[6]. Mając na uwadze powyższe, eksperci podkreślają, że skuteczna opieka nad pacjentką z rakiem piersi wymaga m.in. wczesnej i skutecznej profilaktyki, szybkiego procesu diagnostycznego, zastosowania modelu kompleksowej opieki onkologicznej i optymalnego doboru terapii, który powinien odbywać się w sposób spersonalizowany, z uwzględnieniem cech biologicznych nowotworu, skuteczności dotychczasowego leczenia, nasilenia objawów choroby, a także ogólnego stanu zdrowia oraz preferencji pacjentki.

- W związku z prowadzonymi działaniami związanymi z reorganizacją modelu opieki onkologicznej, wynikającymi m.in. z Narodowej Strategii Onkologicznej, niezwykle ważne są inicjatywy mające na celu objęcie pacjenta kompleksową opieką onkologiczną. Realizacja działań edukacyjnych, jak i wdrażanie rozwiązań cyfrowych w ośrodkach medycznych są obecnie kluczowe dla optymalizacji ścieżki leczenia chorych na raka piersi, jako że mogą przełożyć się na poprawę jakości życia oraz rokowań pacjentów. Kompleksowa, interdyscyplinarna współpraca różnych specjalistów w ramach opieki koordynowanej oraz edukacja pacjentów i personelu medycznego to istotny krok w zapewnieniu skutecznej opieki nad pacjentem onkologicznym - podkreśla Prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. n. med. Radosław Sierpiński.

- Współpraca biznesu z systemem ochrony zdrowia jest kluczowa, aby wspólnie tworzyć rozwiązania, które wzmocnią zdolność wykrywania, leczenia i zapobiegania chorobom onkologicznym oraz ich konsekwencjom. Wierzę, że nasza współpraca z Warsaw Health Innovation Hub i innymi partnerami tego przedsięwzięcia przełoży się na realne usprawnienie systemu i ścieżki pacjenta z rakiem piersi i oznaczać będzie faktyczną poprawę sytuacji polskich pacjentów — dodaje  Monique Clua Braun, Country President Novartis Poland.

W ramach projektu planowane jest m. in. stworzenie rozwiązań, wspierających koordynatorów onkologicznych w skutecznej edukacji pacjentów i budowaniu ich świadomości na temat choroby. Celem przedsięwzięcia jest także identyfikacja oraz wdrożenie rozwiązań cyfrowych opartych o nowe technologie dla polepszania jakości leczenia pacjentek z rakiem piersi. Ponadto w ramach przedsięwzięcia w wybranych placówkach zostaną zidentyfikowane oraz pilotażowo wdrożone rozwiązania cyfrowe, wspomagające procesy organizacyjne i ułatwiające personelowi medycznemu podejmowanie decyzji dotyczących wyboru optymalnych form terapii i spersonalizowanej opieki. Narzędzia informatyczne do zautomatyzowanego prospektywnego zbierania danych medycznych oraz ich analizy stanowią nieodzowne wsparcie w monitorowaniu kluczowych wskaźników jakości i efektywności skoordynowanej opieki nad pacjentem.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz Polskie Towarzystwo Onkologiczne objęły projekt patronatem merytorycznym. Inicjatywa będzie wdrażana w wybranych placówkach opieki zdrowotnej w Polsce przez Novartis  Poland, przy wsparciu strategicznym podmiotów takich, jak: Fundacja Podaruj Dane, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Koordynatorów Opieki Onkologicznej, Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

 

[1]Krajowy Rejestr Nowotworów, http://onkologia.org.pl/rak-piersi-kobiet/

[2]J.w.

[3] j.w.

[4] J. Jassem, M. Krzakowski (red.), Rak piersi. Wytyczne postępowania diagnostyczno – terapeutycznego, 2018, tom 4, nr. 4, s. 210

[5] Krajowy Rejestr Nowotworów, http://onkologia.org.pl/rak-piersi-kobiet/

[6]  J. Jassem, M. Krzakowski (red.), Rak piersi. Praktyczny przewodnik dla lekarzy, Via Medica, Gdańsk 2019, s. 209.

Opcje strony

do góry