Aktualnie znajdujesz się na:

Nowe standardy w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem z rakiem pęcherza moczowego z rekomendacją Warsaw Health Innovation Hub

Rak pęcherza moczowego jest czwartym pod względem częstości rozpoznawania nowotworem złośliwym u mężczyzn i dwunastym u kobiet – dotyka rocznie ok. 7500 osób w Polsce. Przewiduje się, że liczba zachorowań na nowotwór pęcherza moczowego w ciągu najbliższych 10 lat wzrośnie o ok. 25% i wyniesie w 2029 roku ok. 11500 przypadków[1]. Często pierwsze objawy (takie jak np. krwiomocz) są bagatelizowane, rozpoznanie przychodzi zbyt późno, co sprawia, że jakość życia pacjentów drastycznie się obniża oraz maleją szanse na wyleczenie. Ponadto w Polsce nie istnieje obecnie program kompleksowej opieki nad pacjentami z rakiem pęcherza moczowego, tak jak w przypadku leczenia chorych z rakiem piersi z udziałem wyspecjalizowanych ośrodków o nazwie BCU (Breast Cancer Units). Dodatkowo koordynację leczenia utrudnia fakt, że rak pęcherza jest nowotworem, który znajduje się pod opieką zarówno urologa, jak i onkologa. W przypadku tak często występującego nowotworu, konieczne jest znalezienie sposobów na jak najbardziej efektywną opiekę nad chorymi, w tym koordynację poszczególnych etapów leczenia i poprawienie współpracy pomiędzy lekarzami (POZ, radiolog, urolog, onkolog, radioterapeuta).

W odpowiedzi na te wyzwania w  ramach platformy Warsaw Health Innovation Hub firma Merck we współpracy z Fundacją Wygrajmy Zdrowie, Modern HC Institute oraz firmami: Astellas, BMS i Synthaverse oraz przy wsparciu Towarzystw Naukowych planują zaktualizować ścieżkę pacjenta z rakiem pęcherza moczowego w oparciu o istniejące dane, pogłębione wywiady z lekarzami, a także w oparciu o dobre praktyki z innych krajów.

Celem projektu jest ocena zaproponowanych ścieżek przez lekarzy praktyków, aktualizacja zgodnie z najnowszymi wytycznymi oraz zaproponowanie uproszczeń, co wpłynie na poprawę opieki nad pacjentem, a w przyszłości przełoży się na polepszenie efektów zdrowotnych.

- ,,Zakładamy, że ponowna ocena opieki systemowej w Polsce, przy uwzględnieniu najnowszych wytycznych klinicznych, zarówno polskich jak i międzynarodowych, oraz zapowiadanych zmian w zakresie dostępności do świadczeń czy terapii pozwoli na opracowanie ścieżek, które będą w bardziej efektywny sposób wspierać poruszanie się pacjentów w systemie, a co za tym idzie wpłyną pozytywnie na wyniki leczenia.” – dodaje Anna Krzyżanowska, Dyrektor Działu Refundacji i Relacji Zewnętrznych, Merck Polska

 

 

 


[1] 1Sytuacja pacjenta z rakiem pęcherza moczowego – aktualne wyzwania, Fundacja Wygrajmy Zdrowie, 2022: https://tosieleczy.pl/wp-content/uploads/2022/09/Rak_PECHERZA_raport_2022_wygrajmyzdrowie-1.pdf

Opcje strony

do góry