Aktualnie znajdujesz się na:

Dwa projekty firmy Ipsen Poland sp. z o.o., wspierające pacjentów po udarze, z rekomendacją WHIH

W Polsce spastyczność należy do późnych powikłań udaru o niskim stopniu wykrywalności i podejmowanego leczenia. Jest zwykle nieuchwytna na etapie wypisu chorego po hospitalizacji do domu, jak i w trakcie objęcia pacjenta opieką POZ. Szacunkowo spastyczność rozwija się u ok. 40 % pacjentów w ciągu roku po przebytym udarze[1]. Obecnie istnieje wiele sposobów leczenia spastyczności, obejmujących m.in. farmakoterapię systemową, rehabilitację, opcje chirurgiczne czy zastosowanie toksyny botulinowej- stanowiącej złoty standard w terapii.[2] Świadomość dotycząca choroby i dostępności leczenia jest jednak wśród pacjentów i personelu medycznego bardzo niska.

W odpowiedzi na te wyzwania firma Ipsen Poland sp. z o.o. w ramach działalności w Warsaw Health Innovation Hub, zainicjowała dwa projekty adresujące niezaspokojone potrzeby chorych ze spastycznością poudarową pn. „Program Wsparcia Pacjentów ze spastycznością poudarową – pilotaż - jako element skoordynowanej kompleksowej opieki neurologicznej nad pacjentem po udarze (PSP)” oraz.PSS algorytm (Post Stroke Spasticity) - pilotaż / element skoordynowanej kompleksowej opieki neurologicznej nad pacjentem po udarze”.

Celem przedsięwzięcia PSP jest wczesne wykrywanie i monitorowanie objawów spastyczności. Zadania te będą realizowane przez objęcie pacjentów po udarze aktywnym monitoringiem w celu identyfikacji wczesnych objawów spastyczności za pomocą dedykowanej ankiety. Edukacja i budowanie świadomości na temat spastyczności wśród personelu medycznego, pacjentów i ich rodzin są także istotnymi elementami tej inicjatywy. Do udziału w projekcie zaproszono 40 ośrodków klinicznych. Programem zostanie objętych ok. 1500 badanych opuszczających oddział poudarowy, od tego też momentu rozpocznie się monitorowanie ich stanu zdrowia. W każdym ośrodku koordynator (lekarz, pielęgniarka lub fizjoterapeuta) będzie przeprowadzał cykliczne telefoniczne wywiady z danym pacjentem, z użyciem opracowanych przez ekspertów kwestionariuszy. Prowadzone w ramach skoordynowanej opieki działania,  mają na celu wykrycie wczesnych, potencjalnych objawów rozwijającej się spastyczności, dzięki czemu uczestnik badania może być skierowany do pogłębionej diagnostyki i leczenia. Chory będzie monitorowany od momentu wypisania ze szpitala aż do etapu przekazania pacjenta do placówki zajmującej się leczeniem spastyczności

Druga inicjatywa PSS algorytm jest uzupełnieniem pierwszego projektu. W ramach pierwszego przedsięwzięcia pacjent prowadzony jest od początku, tj. od momentu opuszczenia oddziału udarowego. Istotą drugiego projektu jest dotarcie do tych pacjentów, którzy są już w domu, jakiś czas po udarze. Pilotaż będzie realizowany w wytypowanym  NZOZ na południu Polski, we współpracy z firmą specjalizującą się w algorytmach screeningowych. Na podstawie słów kluczy, algorytm będzie, w oparciu o dokumentację historii leczenia, wychwytywał prawdopodobieństwo rozwijającej się spastyczności, ułatwiając lekarzowi diagnozę i kierowanie pacjentów z wysokim ryzykiem do  ośrodka leczącego spastyczność. Projekt ma na celu określenie, czy narzędzie cyfrowe może znaleźć zastosowanie w poprawie opieki nad chorymi po udarze. W ramach przedsięwzięcia, podobnie jak w przypadku pierwszej inicjatywy, będzie także weryfikowana funkcja koordynatora na oddziale udarowym.

Ostatecznym beneficjentem powyższych projektów jest pacjent. Oba programy firmy Ipsen Poland sp. z o.o. są działaniami, na rzecz pacjentów z wykrytym prawdopodobieństwem rozwoju spastyczności, celem skierowania ich do dalszej diagnostyki i leczenia. Mogą w przyszłości stać się ważnym elementem modelu skoordynowanej, kompleksowej opieki nad pacjentem po udarze  Dzięki właściwemu rozpoznaniu i leczeniu spastyczności wykonywanie wielu codziennych czynności życiowych i higienicznych stanie się nieporównywalnie prostsze a jakość życia chorych ich samoobsługa i codzienne funkcjonowanie po udarze zdecydowanie się poprawi. /DRSC-PL-000219

 

[1] https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C84557%2C40-proc-chorych-po-udarze-zmaga-sie-ze-spastycznoscia-poudarowa-konczyn.html

Opcje strony

do góry