Aktualnie znajdujesz się na:

Nowa edycja konkursu o Grant Onkologiczny Servier – CARE rozpoczęta

Onkologiczny grant naukowo-badawczy ponownie do zdobycia. Rusza trzecia edycja konkursu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne, w którym nagrodą jest „Grant Onkologiczny Servier – CARE” wspierający realizację projektów badawczych w obszarze nowotworów układu pokarmowego: raka żołądka, raka trzustki, raka dróg żółciowych oraz raka jelita grubego. Tegoroczny grant w wysokości 175 000 zł zostanie przekazany na realizację projektu lub projektów, których celem jest poprawa wyników w zakresie diagnostyki i terapii chorych z nowotworami układu pokarmowego. Projekt realizowany przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne pod auspicjami Warsaw Health Innovation Hub jest w całości finansowany przez firmę Servier Polska.

- Nowotwory układu pokarmowego od lat są wyzwaniem onkologii. Każdego roku diagnozę raka żołądka, trzustki, dróg żółciowych i jelita grubego słyszy ponad 25 tysięcy pacjentów. W tych statystykach niekorzystnie prezentuje się zwłaszcza rak jelita grubego, który plasuje się na trzeciej pozycji wśród nowotworów zarówno pod względem zachorowalności jak i przyczyny zgonu. Grant wspierający projekty badawcze w obszarze nowotworów układu pokarmowego pozwala naukowcom i klinicystom na realizację badań, których wyniki mogą w istotny sposób wpłynąć na optymalizację dotychczasowej opieki nad pacjentem, przyczynić się do lepszego zrozumienia chorób, ich szybszej diagnostyki i optymalizacji terapii. Dzięki poprzednim dwóm edycjom grantu udało się wesprzeć trzy interesujące projekty badawcze, które są obecnie realizowane zaznacza Prof. Piotr Rutkowski, Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

- Dążenie do postępu terapeutycznego, który adresuje bezpośrednio potrzeby pacjentów, poprawia ich jakość życia i rokowanie leży u podstaw działalności firmy Servier. Od lat inwestujemy w obszar onkologii adresując niezaspokojone potrzeby medyczne, rozwijamy działalność edukacyjną, wprowadzamy nowe skuteczne leki. Wierzymy, że grant onkologiczny, który już po raz trzeci zostanie przekazany na ręce laureatów konkursu, będzie impulsem do lepszego poznania patomechanizmów chorób nowotworowych układu pokarmowego, ich diagnostyki, a także leczenia i opieki nad pacjentem – podkreśla Robert Pociupany, Dyrektor Działu Medycznego i ds. Pacjentów.

Na znaczenie partnerstwa międzysektorowego i rozwoju wspólnych projektów wskazuje również dr n. med. Rafał  Staszewski, Zastępca Prezesa ds. finasowania badań w Agencji Badań Medycznych -  Agencja Badań Medycznych stawia sobie za cel wspieranie projektów, które bezpośrednio przyczyniają się do poprawy jakości życia pacjentów. Pacjenci onkologiczni to grupa wyjątkowa, wymagająca szczególnej uwagi i wsparcia. Dzięki inicjatywom takim jak Grant Onkologiczny Servier-CARE, możemy wspierać badania, które mają realny wpływ na ich życie. W ramach naszej działalności kontynuujemy współpracę z partnerami, aby w ten sposób zapewnić rozwój nowoczesnych terapii i innowacyjnych rozwiązań medycznych, które są odpowiedzią na pilne potrzeby tej grupy pacjentów.

Wnioski o grant można składać w formie elektronicznej i papierowej najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2024 roku. Szczegóły dotyczące projektu można znaleźć na stronie: https://pto.med.pl/.

Każdy złożony wniosek powinien spełniać dwa podstawowe wymogi projektu naukowo- badawczego: innowacyjność i potencjał wdrożeniowy. Będą to kryteria szczególnie brane pod uwagę przez członków komisji konkursowej, w skład której wchodzą Prof. Piotr Rutkowski, Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Prof. Lucjan Wyrwicz, Prof. Tomasz Kubiatowski oraz Prof. Marta Mańczuk.

Laureata lub laureatów konkursu poznamy 17 października podczas ceremonii otwarcia VI Kongresu Onkologii Polskiej

Grant Onkologiczny Servier – CARE jest w całości finansowany z środków pochodzących z firmy Servier Polska.  

 

Kontakt dla mediów:

Natalia Stasiakowska-Jabłońska

External Communication Manager

Servier Polska

E-mail: natalia.jablonska@servier.com

 

Servier to niezależna francuska firma farmaceutyczna obecna w 150 krajach świata, w Polsce od 32 lat. Firma Servier prowadząc swoją działalność w Polsce, wspiera działalność naukowo-badawczą oraz rozwój lokalnej, nowoczesnej produkcji leków. Blisko 100% opakowań leków firmy Servier przeznaczonych na polski rynek produkowanych jest w warszawskim Zakładzie Produkcyjnym Servier-Anpharm. Rozwój firmy Servier opiera się na stałym dążeniu do innowacji w czterech kluczowych dziedzinach: onkologia, kardiologia i metabolizm, choroby immunozapalne i neurologia.

Polskie Towarzystwo Onkologiczne jest medycznym stowarzyszeniem naukowym. Od lat swoją działalność koncentruje wokół upowszechniania zdobyczy naukowych w zakresie onkologii, stymulowania badań w tej dziedzinie, podnoszenia umiejętności zawodowych pracowników placówek onkologicznych i edukacji w zakresie profilaktyki onkologicznej oraz poprawy jakości opieki onkologicznej.

Warsaw Health Innovation Hub (WHIH) to przedsięwzięcie Agencji Badań Medycznych oraz podmiotów działających na rzecz ochrony zdrowia w Polsce, w tym w szczególności z obszaru  medycyny, farmacji i biotechnologii oraz szeroko pojętej technologii. WHIH stanowi  unikalną na skalę Europy Centralnej platformę współpracy, której celem m.in. jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań medycznych na rzecz poprawy zdrowia pacjentów oraz zwiększanie wydajności polskiego systemu ochrony zdrowia.

Opcje strony

do góry