Członkowie WHIH

Członkowie Warsaw Health Innovation Hub są znaczącym ogniwem w rozwijaniu interdyscyplinarnej platformy WHIH i kolejnym krokiem w budowaniu efektywnego i odpornego systemu ochrony zdrowia.

Zaangażowanie szerokiego grona interesariuszy w inicjatywę WHIH zapewnia efektywną wymianę wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk, a także wspiera realizację wspólnych przedsięwzięć strony publicznej z partnerami biznesowymi na rzecz rozwiązywania wspólnie zdefiniowanych wyzwań w opiece zdrowotnej, pobudzenia współpracy i wzmocnienia potencjału sektora biomedycznego w Polsce.

Opcje strony

do góry